Dětská práce 3

Žáci hledají rozdíl mezi pomocí rodičům v domácnosti a dětskou prací, zjišťují, kde jsou děti ve světě nuceny pracovat a jaké jsou k tomu nejčastější důvody. Za pomoci internetu informují spolužáky o konkrétním příkladu dětské práce a srovnávají zjištěné údaje s tím, jaká je situace v ČR. Na závěr se zamýšlí nad negativními aspekty dětské práce a tvoří plakát do kampaně zakazující dětskou práci.