Demokracie

Žáci se seznámí s pojmem demokracie a s jeho možnými
podobami a pojetím.
Žáci pracují ve skupinách po 3-4 členech.
Na základě získaných informací se pokusí vytvořit vlastní definici
pojmu demokracie.
V hodnocení se zohlední především snaha vyjádřit svůj názor,
kultivovaně ho argumentovat a schopnost diskutovat s ostatními.