Daleko i blízko

Žáci si uvědomí, odkud se do ČR dovážejí vybrané produkty. Uvažují, které lze plnohodnotně nahradit
jinými, resp. vyrobenými v ČR. Uvědomí si ekologické dopady dovozu potravin/surovin.