Co udělat, abychom zajistili vzdělání pro všechny děti?

Žáci pracují formou skupinové práce. Hodina je zaměřena na zjištění
představ a názorů žáků o dostupnosti vzdělání a jaké předpoklady dle nich
vedou k jeho většímu rozšíření. Slouží ke zjištění postojů žáků a
následnému sledování jejich posunu po ukončení učebního bloku.