Budoucnost bez vody?

Žáci pracují samostatně i ve skupinách na řešení
problému Voda jako základní podmínka života. V učební
jednotce proběhne motivační film, brainstorming,
ochutnávka vody a kvíz. Žáci si uvědomí důležitost vody
v životě a její nedostatek v některých částech světa.