Lekce (učební jednotka) ke GRV tématu

14/12/2020

Prosinec je ve Světové škole doba, kdy mají nově zapojené školy za úkol poslat koordinátorce 1 učební lekci na vybrané globální téma. Jde o indikátor ke kritériu 1: Témata GRV jsou součástí života školy.

Protože jde o fázi „UČ SE“, předpokládáme, že téma lekce je shodné se zvoleným problémem, který se škola rozhodla daný školní rok řešit. Není ale překážkou zaslat učební lekci na jiné téma. Koneckonců lekce vznikala v počáteční fázi projektu, kdy žáci ve spolupráci s pedagogy téma teprve vybírali. 

Stejně jako v dalších oblastech projektu, i s tímto Vám chceme pomoci a poskytnout inspiraci. Na webu Světové školy, v záložce „Dobrá praxe“ > “lekce GRV“ naleznete příklady lekcí, seřazené podle stupně a jasně označené tématem (heslo je 6311).

Lekci je třeba zaslat v podobě vyplněného formuláře Tabulka učební lekce, který naleznete v záložce „Ke stažení“ > „formuláře“.

K lekci jsme připraveny vám poskytnout zpětnou vazbu a společně ji doladit tak, aby byla připravena k uveřejnění na webu a mohli ji využít další projektoví kolegové.

Moc se těšíme na Vaše lekce!

Tým Světové školy