Jaký byl Summit Světových škol 2024?

10/7/2024

Vraťte se s námi na červnové setkání žáků i učitelů ze Světových škol. Pusťte si záznamy přednášky, panelové diskuze o rovných příležitostech a nerovnosti i slavnostní certifikace nových Světových škol.

Ve čtvrtek 13. června 2024 se v pražském Centru současného umění DOX sešli zástupci Světových škol z celé republiky i další zájemci o globální vzdělávání na každoročním Summitu Světových škol. Téma letošního ročníku znělo „Svět pro holky a kluky“. Summit tak byl podrobněji zaměřený na téma rovných příležitostí a nerovností v České republice i ve světě.

Při slavnostní části programu jsme na letošním summitu certifikovali 12 nových Světových škol, které během tohoto školního roku splnily všechny podmínky a získaly tak oprávnění užívat označení Světová škola.

Titul Světová škola již dnes užívá 137 škol po celé republice. Máme velkou radost z toho, že se síť škol, které se systematicky věnují globálním tématům v ČR neustále rozrůstá. Roste tím i komunita žáků a učitelů, kteří se mohou vzájemně inspirovat a vyměňovat si své zkušenosti s výukou o aktuálních problémech současného světa.

Jaké byly školní akce Světových škol ve školním roce 2023/2024?

Podívejte se na krátké video, které představuje školní akce věnované vybraným globálním tématům, které připravily školy, které v tomto školním roce usilovaly v programu Světová škola o získání stejnojmenné certifikované značky pro svou školu.

Certifikovali jsme 12 nových Světových škol

Školami, které letos získaly oprávnění užívat titul Světová škola, jsou:

 • Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín
 • ScioŠkola České Budějovice
 • Základní škola a Mateřská škola Citadela o.p.s.
 • Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, p.o.
 • Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, p.o.
 • Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí, p.o.
 • Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o.
 • Základní škola Osmička, z.ú.
 • Základní škola a Mateřská škola Dambořice, okres Hodonín
 • Základní škola s RVIT, Teplice, Plynárenská 2953/6
 • Základní škola, Bílina, Lidická 31/18 , okres Teplice
 • Mateřská škola Volyně, okres Strakonice

Záznam ze slavnostní certifikace škol

Záznamy úvodního přivítání, přednášky a panelové diskuze

 • Úvodní přivítání: Tomáš Habart (Člověk v tísni), Lukáš Svatek (Ministerstvo zahraničních věcí ČR)

Úvodní přivítání všech přítomných přednesli vedoucí vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni Tomáš Habart a zástupce Ministerstva zahraničních věcí ČR Lukáš Svatek z oddělení odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.

 • Michal Broža (Informační centrum OSN): O (ne)rovnosti holek a kluků ve světě i u nás

Zástupce Informačního centra OSN Michal Broža se ve svém úvodním příspěvku zaměřil na úspěchy i přetrvávající výzvy v úsilí o dosažení rovných příležitostí pro muže i ženy na celém světě. Od odbourávání stereotypů a dosahování změn směrem ke spravedlivějšímu a rovnějšímu světu až po důvody proč lidstvo stále zůstává na míle vzdáleno plné rovnoprávnosti žen a mužů. Součástí prezentace je i krátký kvíz k tématu, který si můžete vyzkoušet i vy.

 • Panelová diskuze: Společně ke spravedlivější škole (K. Šimáčková Laurenčíková, I. Smetáčková, M. Galbavý)

Součástí dopoledního programu byla i panelová diskuze. Zúčastnili se jí:

 • Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva
 • Irena Smetáčková, vedoucí Katedry psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • Martin Galbavý, dětský psychoanalytický psychoterapeut a rodinný terapeut

V diskuzi moderované Janou Peroutkovou z České televize se nejprve věnovali možnostem toho, jak školy mohou postupovat a přispět k tomu, aby v nich bylo rovnější a spravedlivé prostředí pro všechny, kteří do nich dochází. V druhé části diskuze odpovídali na dotazy přítomných žaček a žáků.

Pro fotky z celé údálosti pokračujte do Galerie Summit Světových škol 2024.

Summit Světových škol je finančně podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Autor: Václav Zeman