Fair Trade na ZŠ Dukelská

14/3/2012

ZŠ Dukelská Příbor v únoru 2012 obdržela certifikát s označením Světová škola. Toto ocenění škole v Příboře právem náleží za usilovné snažení, kdy tým žáků i pedagogů pracoval na akcích směřujících k osvětě o spravedlivém obchodu a vůbec fungování současného globálního systému. Během posledních 3 let uspořádal tým Světové škole tři akce, nejprve akci ve škole a později akce s partnery z blízkého okolí.