Dobro-druzi: filantropický program pro mladé

23/1/2020

Děti a mládež pomáhají druhým za podpory Nadace Via. Dobro-druzi získají pro dobrou věc statisíce

Nadace Via opět otevírá filantropický program pro mladé, ve kterém podpoří až 15 týmů při pořádání benefičních akcí. Cílem programu je probouzet v mladých lidech zájem o jejich okolí, vést je k pomoci druhým a aktivnímu občanství. Do programu se mohou hlásit skupiny dětí a mladých lidí od 2. stupně ZŠ do 26 let, pro které budou vedle finanční podpory připraveny filantropické workshopy na míru. Novinkou letošního ročníku je zdvojnásobení výtěžku až do výše 25 000 Kč a finanční bonus pro nejúspěšnější týmy. V minulém ročníku Dobro-druzi během 46 benefičních akcí vybrali za přispění dárců Nadace Via přes 850 000 Kč. V uplynulých 6 ročnících na dobrou věc putovaly díky Dobro-druhům téměř 4 miliony korun. Přes 85 % účastníků pokračuje v pořádání dobročinných akcí i v dalších letech.

Každý z týmů získá finanční podporu 5 000 Kč na organizaci akce a také podporu vzdělávací a metodickou. „Pro každý z týmů připravíme filantropický workshop na míru, kde společně s lektorkami naplánují svou benefiční akci. Zástupci všech 15 týmu se v květnu setkají v Praze, kde se dozví, jak svůj projekt propagovat a získat pro něj partnery a zároveň se mohou inspirovat od sebe navzájem,” vysvětluje Kristina Papoušková, programová manažerka Nadace Via.

Akci může pořádat školní třída, žákovský parlament, oddíl či skupina kamarádů a kamarádek v období od května do prosince 2020. Týmu s přípravou pomáhá dospělý patron. Děti mohou oslovit například své učitele, vedoucí kroužku či rodiče. Jaké je to vést tým Dobro-druhů popisuje učitelka Kristýna, která se do programu přihlásila se svými žáky z jedné z olomouckých základních škol.

Jarmark byl prima, vůbec jsme nečekali, že by se to tak mohlo ujmout, původně jsem počítala, že vybereme jen pár stovek. Navíc jsem si ověřila, že se na svůj tým můžu fakt spolehnout. Protože je neučím, potkáváme se jen na chodbách a veškerá naše příprava spočívala v tom, že jsme si rozdali úkoly… A oni ve čtvrtek měli vše připravené, dotažené do detailů. Šel na nich vidět zájem, zapálení, když skandovali: Nakupujte u nás, je to pro zvířátka do útulků!"

Každý z týmů si sám volí, komu a jak bude pomáhat. Dobro-druzi nejčastěji pomáhají lidem a organizacím ze svého okolí, především domovům pro seniory, nemocným dětem nebo organizacím, které chrání přírodu. Mladí lidé pomáhají tím, co je samotné nejvíc baví. Mezi pořádanými beneficemi nechyběl turnaj v karetní hře Magic, koncert školních kapel, sousedská snídaně či přednáška o slonech. O tom, že pomoc druhým může být zábava, se přesvědčil tým mladých chemiků, který pořádal benefiční bádání na podporu nemocných dětí. Dárci si vyzkoušeli výrobu slizu nebo falešné krve a ještě přispěli na dobrou věc.

Týmy mladých filantropů se mohou do programu Dobro-druzi hlásit do 9. 3. 2020. Více informací najdete na stránkách programu: www.nadacevia.cz/dobro-druzi. Ilustrační fotografie k programu si můžete stáhnout ZDE (autorem fotografií je Mikuláš Karpeta).

Program Dobro-druzi je financován z darů manželů Dvořákových, manželů Sýkorových, manželů Dostálkových a Michala Noska.

 

Kontakt pro další informace:

Kristina Papoušková

tel. 721 833 979

kristina.papouskova@nadacevia.cz

————————————————————————————————————————————–

Nadace Via usiluje o to, aby v Česku bylo víc lidí, kteří společně pečují o své okolí a kteří darují druhým. Jejími hlavními tématy jsou proto rozvoj filantropie a rozvoj komunitního života v Česku. Za 22 let své působnosti investovala 355 mil. Kč do komunitních a filantropických projektů a zprostředkovala 270 mil. Kč neziskovým organizacím díky Darujme.cz. www.nadacevia.cz