Cyklistika, plýtvání jídlem, rovnoprávnost nebo emise – to jsou témata šesti nových Světových škol

20/6/2017

V úterý 13. června proběhlo už posedmé předávání titulu Světová škola. Ten udělují organizace Člověk v tísni, ARPOK a Multikulturní centrum Praha školám, které globální témata zohledňují ve výuce i životě školy a snaží se hledat lokální problémy s širším přesahem a přispět k jejich řešení. Na workshopu, který předcházel samotnému předávání prestižního certifikátu, představili své projekty studenti a studentky z jednotlivých škol.

Porubáci potravinami neplýtvají

„Doma jsem si všimla změny. Dřív jsme víc vyhazovali jídlo, teď se snažíme neplýtvat,“ popsala studentka Sabina ze Základní školy a Waldorské základní školy v Ostravě-Porubě, jaký osobní dopad měl projekt školy Porubáci pomáhají, potravinami neplýtvají. Tématu plýtvání se věnovali během celého roku, mezi obyvateli obce uspořádali dotazníkové šetření a zjistili, že přes 80% z nich potravinami plýtvá. Rozhodli se proto uspořádat sbírku, při níž shromáždili přes 60 kilogramů potravin, které by lidé jinak vyhodili, a jídlo se přes Potravinovou banku dostalo k potřebným. Pomocí letáků také žáci radili, jak plýtvání potravinami omezit.

Základní škola a waldorfská základní v Ostravě-Porubě byla jednou z šesti, které letos prestižní titul Světová škola, převzaly. Dohromady se tímto titulem může pochlubit už 69 českých škol a více než 200 evropských. Letos o titul Světové školy usilovalo 12 škol, do finále se jich probojovalo šest. Certifikáty školám předali náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Fidrmuc, náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys a Dita Kubíková z Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Dita Kubíková.

Křižíkova světová (š)kola

Studenty gymnázia Františka Křižíka v Plzni zaujalo téma alternativních způsobů dopravy a proměny Plzně v trvale udržitelné město. Studentský tým připravil celoškolní kampaň, která měla všechny studenty školy seznámit s alternativními způsoby dopravy, které vytváří z města příjemnější prostor pro život. Během „cyklodne“, který uspořádali přijelo víc než 160 studentů do školy na kole a dalších alternativních dopravních prostředcích – koloběžkách, skateboardech nebo longboardu. „Od naší akce jezdí i běžně do školy víc studentů na kole, což bylo i naším cílem,“ zhodnotili dopad studenti Patrik a Ondřej.

Jak se topí v Měcholupech

Žáci Základní školy Měcholupy se věnovali problému emisí. Nejdříve provedli dotazníkové šetření, v němž zjišťovali, jak lidi v obci topí. „Zjistili jsme, že 78% lidí topí ekologicky. Našim cílem bylo, aby to bylo 100%,“ vysvětlila během workshopu studentka Eliška. Studentský tým s výsledky šetření seznámil vedení obecního úřadu a v rámci oslavy Dne země připravili pro spolužáky prezentaci o škodlivosti jednotlivých materiálů a aktivity zaměřené na čistotu ovzduší. V obchodech a ve škole také rozvěsili poučné plakátky a letáky.

Lidé jsou stejní

Školáci ze ZŠ Fryčovice si vybrali aktuální téma stereotypů a předsudků. „Chtěli jsme lidem ukázat, že lidi jsou stejní, i když mají různé zvyky, kulturu nebo jazyk,“ vysvětlila studentka Veronika. Do školy na týden pozvali zahraniční studenty z Mexika, Číny, Taiwanu a Jordánska. Během týdne seznamovali české žáky na workshopech se svými zvyky a kulturou, vyvrcholením pak byla akce Mezinárodní trh pro rodiče i veřejnost. „Na začátku jsme měli trochu problém pro ně najít v obci ubytování, lidé měli obavy. Na konci týdne byli rodiče nadšení a chtěli by podobnou školní akci zopakovat,“ popsala, jaký dopad měla návštěva zahraničních studentů v obci, Veronika ze ZŠ Fryčovice.

Jsme lepší tým

Zahraničnímu tématu se věnovali i gymnazisté z Kojetína. Studenti si vybrali Kambodžu, protože jejich spolužačka z této země pochází. V místním informačním centru uspořádali výstavu fotografií zobrazující pracovní podmínky žen v kambodžských továrnách a zorganizovali sbírku oblečení pro sirotčinec v Kambodži. „Myslím, že jsme se díky projektu zlepšili hlavně v týmové práci,“ shrnuli na workshopu studenti z Kojetína.

Jsme si rovni?

Tuhle otázku si položili studenti a studentky Pražského humanitního gymnázia. Během projektového dne seznámili zábavnou formou žáky a žákyně nižšího gymnázia s genderovými stereotypy, platovou nerovností, feminismem a dalším tématy.

Kromě šesti nově oceněných škol se na workshopu představilo i sedm škol, které titul získaly před dvěma lety a letos se jim podařilo ho během „auditu“ obhájit. Mezi tématy, kterým se studenti na školách věnovali, se objevil fair trade (Gymnázium Chotěboř, ZŠ a MŠ Maleč), voda (PORG Ostrava a MŠ Kamarád – Hradec Králové), ekologické zemědělství a biopotraviny (ZŠ Újezd u Brna), třídění dopadu (ZŠ Pacov) nebo důstojné pracovní podmínky ve světě (ZŠ a MŠ Jindřichov, ZŠ J.V. Sládka – Zbiroh).

Studenti se během svých projektů naučili jednat s různými aktéry – obecním úřadem, neziskovými organizacemi nebo různými odborníky. Potřebnou součástí školních projektů byla také spolupráce s médii (např. o akci ZŠ Měcholupy si můžete přečíst zde). Studenti z většiny škol si pochvalovali, jak společná aktivita zlepšila jejich schopnost spolupráce v týmu a atmosféru v kolektivu.

„Vážím s toho, že studenti objevili důležitost toho, že se máme starat o druhé, uvědomují si, že každý z nás může přispět ke změně společnosti. Je to jako efekt motýlích křídel – i mala aktivita tady může ovlivnit dění na druhém konci světa,“ shrnul na slavnostním ceremoniálu náměstek ministryně školství Jaroslav Fidrmuc.

V odpolední části školy sdílely své zkušenosti z projektu. Vyučující se zamýšleli nad otázkami, jak by nalákali do projektu Světová škola další zájemce, jak začleňují aktivity Světové školy do běžného života školy, co je pro ně největší hnací silou a motivací pro to vytrvat v práci a pokračovat na projektu, a také, kdo všechno může být veřejnost a jak pro akci vybrat a zaujmout tu naši.