Co je Světová škola?

2/12/2021

Náboženství, gender, dětská práva… Učitelé i žáci ze dvou zapojených škol mluví o tom, jak dosáhli titulu „Světová škola“. Dozvíte se, jakým způsobem začlenili globální témata do výuky, co se naučili a jaké nové kompetence získali.

Světové školy pomáhají svým žákům zorientovat se v dnešním propojeném světě, učí je samostatně myslet, ale zároveň spolupracovat v týmu, prezentovat své poznatky, získat si pro téma spojence z řad místní komunity a spolků. Vychovávají z nich tak aktivní občany se zájmem o své okolí i širší světové dění.

Do roku 2017 získalo tento prestižní certifikát už 69 českých škol. Připojte se k nim!