Chci se zapojit

PODMÍNKY

Zaujala Vás Světová škola a máte zájem se zapojit? Rádi Vás v projektu přivítáme!

Co zapojením do sítě Světových škol získáte?

  • Prestižní ocenění, kterému byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR. Evropská síť pro globální vzdělávání (GENE) udělila programu Světová škola certifikát Exemplifying Quality in Global Education.
  • Značka Světová škola dává na první pohled najevo, že Vaše škola je výjimečná, vede žáky i učitele k porozumění světu, ve kterém žijí a podporuje je v jeho aktivním vytváření.
  • Konzultace a metodickou podporu při začleňování průřezových témat do výuky i ŠVP (Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Výchova demokratického občana)
  • Možnost účastnit se akreditovaných seminářů o globálních tématech zdarma (lidská práva, ekonomická globalizace, chudoba…).

Co očekáváme od vás?

K získání titulu musí školy během roku postupně splnit 5 daných kritérii:

  • Témata GRV jsou součástí života školy.
  • Škola veřejně prezentuje svoji činnost v oblasti GRV.
  • Škola sleduje problémy v místě školy, které mají globální dopad.
  • Škola se aktivně zapojuje do řešení vybraných místních problémů s globálním přesahem.
  • Škola pořádá místní (veřejné) akce, které přinášejí pozitivní změny.

Více informací o kritériích naleznete v Průvodci projektem.

Ze strany školy je však pro úspěšnou spolupráci a naplnění cíle nezbytné především zajistit fungující školní tým vybraných pedagogů a motivovaných studentů a jejich účast na úvodním a závěrečném semináři.

Nábor škol probíhá vždy na začátku nového školního roku. Přihlášené školy jsou následně pozvány na úvodní seminář pro učitele.

Úvodní setkání se koná zpravidla začátkem října v Praze a učitelé se zde dozvědí podrobné informace o průběhu projektu. Účast jednoho učitele za každou zapojenou školu je nezbytná.

Termín pro zasílání přihlášek je vždy 15. září daného roku.

Přihlášku můžete stáhnout ZDE.  

Certifikát Světová škola uděluje společnost Člověk v tísni, o. p. s. ve spolupráci s olomouckou organizací ARPOK, o. p. s. a společností ADRA, o. p. s. Školy se v případě zájmu mohou hlásit ke kterékoliv z nich. Přihlášku vyplňte a odešlete na některý z uvedených kontaktů, podle toho pod jakou organizací se chcete do projektu hlásit.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na níže uvedených adresách nebo telefonech.

 


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM