Březnové setkání Světových škol

24/3/2020

V Praze se setkali koordinátorky a koordinátoři Světové školy, aby sdíleli zkušenosti, inspiraci a dobrou praxi, které jim účast v programu Světová škola přináší. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře v prostorách Informačního centra OSN.

„Na Světovém odpoledni se setkali školní koordinátoři Světové školy ze škol, které jsou v projektu různě dlouho. Zdá se, že to hezky funguje jako opravdové sdílení zkušeností a podpora nejen těch začínajících. Učitelé se inspirují nejen svými projekty a tématy, kterým se věnují, ale i kontakty na partnery, odborníky, ukazují si cesty k dobré projektové výuce, vzájemně se propojují a domlouvají si spolupráci,“ komentovala setkání koordinátorka programu Světová škola Kateřina Sobotková.

Školy spolupracují s partnery z praxe

Jednou ze škol, která je do programu zapojená již několikátým rokem, je Gymnázium Frýdlant. Jeho zástupci na setkání hodnotili přínosy, které jim program přinesl. Letos se stejně jako v předchozím ročníku věnují integraci hendikepovaných lidí do běžného života. „Povedlo se nám vychovat tým druhé generace a vytvořit stabilní spolupráci s partnery, mezi kterými je například Jedličkův ústav nebo občanské sdružení TULIPAN, které provozuje chráněnou dílnu, kde zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním. Navíc se nám podařilo nastavit fungování tak, že si činnosti řídí sami studenti,“ shrnuli zástupci školy své zapojení do programu Světová škola. Jejich aktuální aktivity můžete sledovat na facebookovém profilu. 

V Základní škole Klobuky hodnotili jako přínos, že se jim podařilo propojit témata globálního rozvojového vzdělávání do výuky dalších předmětů a tříd. Téma se uchytilo na 1. stupni a zaujalo i ostatní učitele v pedagogickém sboru školy.

Stav vody v krajině, chudoba nebo propojenost světa, to jsou témata, která mladé lidi zajímají, ukázal průzkum

Kateřina Sobotková představila novinky a výsledky evaluační zprávy, kterou pro Světovou školu zpracoval Jan Činčera z Katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity. Letos nově probíhá v programu akreditovaný kurz Světová akademie určený pro koordinátory Světové školy a buduje se síť metodiků, kteří budou podporovat školy ve svých regionech.

Pro výzkum byly osloveny všechny 7. – 9. ročníky základních škol a všechny střední školy zapojené do programu po dobu alespoň dvou let. Sběr dat probíhal v období říjen – listopad 2019 prostřednictvím online dotazníku. Evaluační zpráva, která měla za cíl zjistit reálný dopad programu na žáky ze zapojených škol, přinesla tyto závěry:

  • Globální tématika je na zapojených školách poměrně dobře zastoupena, zejména problematika klimatických změn, lidských práv a rasismu.
  • Méně jsou vyučována témata odpovědné spotřeby, chudoby v České republice a udržitelného rozvoje.
  • Na základních školách jsou globální témata vyučována více, než na středních odborných školách a gymnáziích.

Ukazuje se, že žáci ve svých projektech zaměřených na globální témata spolupracují především s jinými školami, muzei, knihovnami a galeriemi a odborníky. Už méně ale spolupracují s univerzitami, politickými stranami a památkovým úřadem. Jen výjimečně do svých projektů zapojují rodinu.

Žáci zapojení do projektů Světové školy prokázali poměrně vysokou míru samostatného rozhodování, myšlení v souvislostech s pochopením kontextu a kompetencí ke kritické práci se zdroji. Průzkum ukázal, že toho jsou dívky schopnější ve větší míře než chlapci. Oproti tomu věk žáků neměl, podle sebraných dat, na tyto dovednosti vliv.

Kateřina Sobotková (Člověk v tísni) a Kristýna Hejzlarová (ADRA) vedly společné setkání Světové školy. (Autor: Kateřina Lánská)
Kateřina Sobotková (Člověk v tísni) a Kristýna Hejzlarová (ADRA) vedly společné setkání Světové školy. (Autor: Kateřina Lánská)

Celou fotogalerii ze setkání si můžete prohlédnout ZDE.

Jak na dezinformace a proč je to důležité téma i pro školy

Poslední část setkání byla věnována besedě s investigativním novinářem týdeníku Respekt, Ondřejem Kundrou. Ten představil nejnovější reportáž o problematice fakenews a portálu Aeronet, který je šíří po internetu, kterou připravil společně s kolegyní Anetou Snopovou z Reportérů ČT. Vedle toho pedagogům představil svou novou knihu Putinovi agenti. 

„Perfektní profesionál, velmi přínosné setkání, je potřeba dát více prostoru mediální výchově na školách, o kyberprostoru a nebezpečích, která pro děti a mládež přináší,“ zhodnotila besedu Zdeňka Tylečková ze SŠ, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek.

Setkání učitelé zakončili zhlédnutím filmu „Mám to v krvi“ v rámci festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.

Program Světová škola realizuje Vzdělávací program Varianty společně s organizacemi ADRA a ARPOK.