Ambasadorka Světové školy Marie Šabacká laureátkou Ceny za komunikaci změny klimatu

1/12/2022
Gratulujeme polární bioložce Marii Šabacké, která získala 30. 11. 2022 Cenu za komunikaci změny klimatu, kterou udělují OSN Česká republikaUčená společnost České republiky.
Ocenění je určeno vědcům a expertům za jejich osvětovou činnost. O držiteli/ce rozhoduje nominační výbor složený ze zástupců významných institucí zabývajících se klimatickou změnou.
Marie Šabacká je ambasadorkou našeho programu Světová škola. Děkujeme jí za všechnu spolupráci i za to, že téma změny klimatu pomáhá propagovat nejen našim Světovým školám ale i celé veřejnosti.
Podrobnosti o ceně se dočtete zde: https://www.cenazaklima.cz/
Foto: OSN/Šárka Svobodová