ZŠ Lipenec - 20 kg vzduchu bez přidání smogu

Základní škola Lipenec, okr. Louny: 20 kg vzduchu bez přidání smogu

Cílem akce je zmenšit znečištění ovzduší lokálním vytápěním. Škola by měla jít příkladem ve snížení emisí v rámci vytápění. Monitoringem tmavosti kouře z lokálních topenišť jsme si udělali představu o tom, jak závažný je problém znečišťování ovzduší v zimním období v malých obcích. Pro žáky 2. stupně byly připraveny pracovní listy, které žáky s tématem znečišťování ovzduší seznámily, zároveň však daly prostor k bádání, nalézání řešení i jednání.Cílem bylo zjistit míru znečišťování v obci během vytápění a zjistit povědomí žáků o vytápění, seznámit je s výsledky šetření a se správným postupem vytápění, upozornit je na možnosti zlepšení popř. nabídnout varianty jak vytápění zlepšit. Školní budova používá nové kotle. Cíl informovat žáky naší školy i jejich rodinné příslušníky o tom, jak snížit emise, byl splněn prostřednictvím videí umístěných na webové a facebookové stránky školy a pomocí tištěných letáčků. Snížení emisí z lokálních topenišť v rodinách našich žáků, pevně doufáme, pocítíme již v budoucím zimním období, kdy porovnáme nová měření tmavosti kouře s měřením letošním. 

 

Světové škole blahopřeje PaedDr. Michal Černý z MŠMT.

Další videa


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM