Cíle udržitelného rozvoje

Cíl Světové školy je zapojovat globální témata do života školy. A jaká témata to konkrétně jsou? Přehledně je shrnuje 17 Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable development goals, nebo SDGs). Byly přijaty v roce 2015 na půdě OSN. Jedná se o rozvojovou strategii do roku 2030, tzv. Agendu 2030.

Cíle stojí na třech pilířích – ekonomickém, sociálním a environmentálním. Tyto pilíře jsou neoddělitelně propojené a navzájem se doplňují. Cíle udržitelného rozvoje nefungují samy o sobě. Každý cíl spadá do dvou nebo i tří pilířů (například SDG 13, Klimatická opatření, se týká ekonomického i environmentálního pilíře). Cíle se navzájem doplňují, a tvoří tedy ucelený a propojený systém rozvoje.

Více o Cílech udržitelného rozvoje se dočtete na webové stránce Globální cíleInformačního centra OSN v PrazeMinisterstva životního prostředí.

Metodické materiály, kterými se můžete inspirovat při výuce zaměřené na Cíle udržitelného rozvoje naleznete na webových stránkách Adry nebo Skautů NaZemi.KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM