1. ZŠ Sedlčany

Adresa

Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany

Koordinátorka světové školy

Mgr. Iveta Reinischová, tel: ,

Vedení školy

Mgr. Libor Novotný , tel: ,

Webová stránka

www.1zs-sedlcany.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2014. Prodloužen v roce 2018.

O škole

Naše škola je výjimečná na první pohled barvou fasády, je totiž modrá.  Je lidská, učitelé a žáci se snaží  být si navzájem  partnery.  Máme zde mnoho příležitostí podílet se na rozvoji školy a projektech.

Naše škola byla dlouhodobě zapojená projektu GRV La Ngonpo, skrze který učitelé s žáky otevřeli možnosti poznávání nejen odlehlých částí světa, ale i jich samotných. Dále se zapojujeme do akcí jako adopce na dálku, sbíráme papír, elektrosběr, byliny. Globální a rozvojová témata probíráme v rámci několika předmětů.

Chceme našim spolužákům i veřejnosti ukázat, že je důležité v dnešní době pracovat s tématy GRV.  Stačí jenom chtít a my chceme!

2013/2014

Fair trade

Žáci 1. ZŠ Sedlčany se rozhodli rozšířit ve škole a následně pak i v celém městě povědomí o fair-tradu a fair-tradových výrobcích. Zjistili totiž, že ve městě se až na několik výrobků v Čajovně, nedají fair-tradové výrobky koupit. V rámci svých aktivt se proto rozhodli představit žákům celé školy, žákům dalších škol v Sedlčanech i sedlčanské veřejnosti podstatu fair-tradu a vysvětlit jeho hlavní výhody a přínosy. Začali školním obchůdkem, kde podpořili rozšíření sortimentu o několik fair-trade produktů. Na škole pak uspořádali několik osvětových akcí, mimo jiné na Den země prosadili vaření fair-trade čaje ve školní jídelně a pečení buchty z fair-tradového kakaa. Celoroční úsilí žáků vyvrcholilo informačním stánkem na sedlčanském náměstí, kde žáci kolemjdoucím nabízeli zdarma ochutnávku fair-trade čaje a buchty z fair-trade kakaa a přitom si s nimi povídali o tom, co to fair-trade je a proč je vhodné se touto problematikou zabývat.

 

2017/2018

Plýtvání potravinami

Den Země je každoročně pořádaná školní akce. Toho letos žáci prvního stupně využili a propojili projektový den s tématem plýtvání, které zvolili jako téma Světové školy. Cílem akce bylo zvýšit povědomí o problematice plýtvání mezi žáky, nepřímo byli zapojeni i rodiče a obyvatelé města Sedlčany. Tato celodenní projektová akce se uskutečnila ve škole i z části mimo školu, kde se každá skupina žáků věnovala jedné specifické oblasti plýtvání. Během společného sdílení pak žáci prezentovali ostatním, co zjistili o plýtvání v dané oblasti. Cenné je, že do projektu se zapojili spolupracující organizace jako například místní knihovna, nebo zdravotnické centrum. Do projektu se pak v návaznosti na výsledky z prvního stupně zapojili i žáci druhého stupně, kteří se více zaměřili na přímé globální souvislosti plýtvání a udržitelné spotřeby.


2018/2019

Projektový den - Plýtvání a výstava

Žáci se seznámí s pěstováním, dopravou, skladováním a cestou na stůl spotřebitele některých surovin (jahoda, banán, kakao).

Uvědomí si možný dopad konkrétní plodiny na životní podmínky zainteresovaných lidí. Přemýšlí o možnostech zlepšení jejich životních podmínek.

Žáci vyrobí hry z odpadového materiálu.

Žáci 1. stupně pracovali ve svých třídách na jednotlivých tématech. 1. ročníky – Příběh jahody, 2. ročníky – Kakao, 3. ročníky – Cesta banánu. 4. a 5. ročníky vyráběly různé hry. 4. ročníky vytvořily pexesa a kvarteta, chlapci z 5. ročníků kostky z odpadového materiálu, děvčata deskové hry.

Žáci z 1. – 3. ročníků se seznámili prostřednictvím textů, pracovních listů a dalších materiálů se surovinami. Malovali, vyráběli, vyhledávali informace a zpracovávali zadané úkoly.

Žáci ze 4. a 5. ročníků si vyhledávali informace a zpracovávali je do svých her.

Cíle se nám podařilo naplnit. Žáci se dozvěděli a uvědomili si, jak je komplikovaná cesta některých surovin na náš stůl. Je lepší používat lokální suroviny než suroviny z dalekých krajů a zamezit tak zbytečnému plýtvání.

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Ondřej Klímek
ondrej.klimek@arpok.cz
+420 581 111 907
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz/opravdovysvet


Alena Kohoutová
alena.kohoutova@adra.cz
+420 607 047 476

KONTAKT PRO MÉDIA
Kateřina Lánská
katerina.lanska@clovekvtisni.cz
+420 778 442 555
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2021 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM