Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12

Adresa

Angelovova 3183/15, 143 00

Koordinátorka světové školy

Michal Lokaj

Vedení školy

Iva Cichoňová

Webová stránka

www.zsangel.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2014 do roku 2021.

O škole

Náš učitelský sbor je velice rozmanitý (věkovou strukturou, profesionálním zaměřením, národnostně), čímž nabízí žákům výraznou variabilitu a možnost „nalézt svůj vzor“, zároveň učitelé dbají na: maximální přiblížení se ke každému žákovi, vzájemný respekt a efektivitu ve výuce, čemuž i přizpůsobují metody a formy práce. Žáci i učitelé mají prostor pro uplatnění své individuality, celkové klima školy je nakloněno kreativnímu myšlení, nejsme školou strnulou, naopak, jsme školou dynamickou. Žáci i na druhém stupni chodí na devadesát devět procent do školy rády.

Na škole pořádáme projektové dny, např. jsme se věnovali postavení seniorů v různých kulturách, dopisy jsme oslovili domovy pro seniory, věnujeme se problematice cizinců na škole - dny tematicky zaměřené na nějaký stát - zapojuje se i školní jídelna.

Globální výuka je začleněna do různých předmětů, nejvíce pak do samostatného předmětu „My ve světě“, kde tvoří jádro předmětu zejména v osmém a devátém ročníku.

Zapojujeme se úspěšně do projektů přesahujících rámec školy - filmové festivaly Antifetfest, KWN - kde se zaměřujeme na problematiku mezilidské komunikace, nadnárodní projekt Comenius, znovu jsme zapojeni v projektu Extratřída (v letošním ročníku se snažíme zaznamenat pro další generace „Mizející Modřany“)…

Některé aktivity, které vykonáváme, jsou na vysoké úrovni, a proto bychom byli velice neradi, aby „uvízly“ pouze na lokální úrovni. O zkušenostech s nimi bychom se chtěli podělit s ostatními.

Titul Světová škola zavazuje k tomu, že budeme i nadále rozvíjet to, co opravdu umíme a zároveň zkoušet, co ještě můžeme a co je v našich schopnostech.

 

2013/2014:

Vyfoťme čas modřanských krás - cílem místní akce bylo vytvořit interaktivní mapu zajímavých míst, která jsou v Praze 12 „ohrožena zánikem“. Mapa vznikla ve spolupráci s počítačovým technikem a je dostupná na www.amda.cz/mapa/index.html Dále jsme pořídili fotografie do soutěže vyhlášené školním parlamentem. Vernisáž výstavy proběhla v komunitním centru školy s krátkým zahajovacím hudebně dramatickým pásmem.

2014/2015:

Cílem bylo vytvořit multifunkční prostor pro volnočasové aktivity, vzdělávání, akce žákovského parlamentu, kurzy komunitního centra pro veřejnost, místo pro prevenci sociálně-patologických jevů, včetně výstavy o životě přírodních národů se zvláštním důrazem na vzdělávání souběžně s rukodělnými výrobky, jež vytvořili žáci sami.

2015/2016:

Kdo to poví Cicerovi aneb Svět se mění nenápadněcílem bylo podnítit v žácích druhého stupně zájem o dění v současném světě, o globální problémy, rozvíjet řečnické dovednosti, prezentovat své názory na veřejnosti, zapojit celý druhý stupeň. Žáci, kteří zvítězili v třídních kolech, postupně vystupovali na jevišti a prezentovali předem připravené proslovy na různé citáty související nějak s globální problematikou. Následovalo závěrečné kolo, před nímž si vytáhli citáty předem neznámé a měli krátký čas na přípravu.

2016/2017

Živoucí legendy

Hlavním cílem bylo natočit filmový dokument vzniklý z rozhovorů se žáky a seniory, přičemž nejmladšímu bylo 82 let a nejstaršímu 103. Prolomit mezigenerační tabu, navázat vztah mezi seniory a nejmladší generací, naučit děti pozitivně komunikovat, posilovat jejich organizační kompetence, kompetence k řešení problému.

 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM