Albrechtova střední škola Český Těšín

Adresa

Frýdecká 690/32, 737 01 Český Těšín

Koordinátorka světové školy

Jana Klusková, tel:

Vedení školy

Vanda Palowská

Webová stránka

www.albrechtovastredni.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2014 do roku 2021.

O škole

Naše škola je škola s tradicí… tradicí od roku 1872, jež se projevuje i v řadách našich žáků, jejichž rodiče a prarodiče navštěvovali naši školu. Jsme Ekoškolou nabízející jedinečné obory… Naši žáci se pravidelně účastní nejrůznějších akcí na lokální i národní úrovni… jsme školou s mnoha aktivitami, aktivními a nadanými žáky a obětavými učiteli.

Globální otázky nejsou naší škole lhostejné. Věnovali jsme se a věnujeme etickému a ekologickému spotřebitelství, lidským právům, environmentálním a ekologickým problémům, humanitárním a charitativním sbírkám apod.  Jsme Ekoškola a škola udržitelného rozvoje prvního stupně. Globální problémy jsou součástí několika vyučovacích předmětů.

Titul „Světová škola” pro nás znamená hlavně možnost zapojit se, pomoci a vlastní měrou přispět ke zlepšení situace v rozvojovém světě. Našim žákům jde o rozšíření svých obzorů, možnost lépe pochopit důvody bránící spravedlivějšímu uspořádání světa. V neposlední řadě také informovat o globální problematice své okolí, se snahou pokusit se nějakým způsobem pozitivně ovlivnit.

2013/2014:

Velká řeka malých věcí – z Těšína až do Afriky – cílem bylo pomoci pochopit, informovat, přimět ke změně přístupu, konkrétně pomoci. Chtěli jsme informovat veřejnost a zabývat se aktivitami upozorňujícími na nedostatek vody v zemích třetího světa, ekonomickou a sociální nerovnost a propagaci Fair trade výrobků. Zároveň jsme se zabývali ekologickými tématy – odpadů a recyklace.

2014/2015:

EkoArt – nakládáme s odpady s rozumem a fantazií - Cílem bylo, aby si naši žáci a veřejnost uvědomila závažnost problému odpadů a jejich recyklace a osobní zodpovědnost za jejich řešení. Zvolili jsme netradiční a zejména dětem a mládeži bližší a atraktivnější formu vytváření hezkých věcí – dílek z odpadů a vlastně jejich recyklaci pod heslem: „Z ošklivého krásné, z nepotřebného užitečné!“ Využili jsme i znalostí a dovedností studentů oboru Ekologie na naší škole. Uspořádali jsme tzv. „předprojektový den“, v rámci kterého členové týmu oslovili obyvatele Českého Těšína s dotazníkem o třídění odpadu. Ten pak zpracovali a formou prezentace seznámili s výsledky účastníky místní akce. Místní akce se uskutečnila formou výstavy a pracovních dílen pro žáky všech typů škol a veřejnost v literární kavárně AVION. Navštívili jej zástupci města (starosta, vedoucí odboru ŽP), partneři a vedení školy.

2015/2016:

„ŽIDLE“ – ŽIVOT DELŠÍ A LEPŠÍ  aneb „Věda přidává životu léta a my chceme létům přidat život.“ V letošním školním roce proběhla série akcí, školní tým pracoval celoročně. Cílem bylo přispět ke změně vztahu žáků školy ke stáří, přiblížení práva seniorů na důstojný život a především podpora pozitivního obrazu seniorů ve společnosti. Školní tým při výběru tématu vycházel ze zjištění, že senioři jsou skupina ohrožená na celém světě, trpící často chudobou v různých podobách, a žáci porovnávali problémy seniorů u nás a v jiných zemích např. při besedě s odborníkem „Jak se žije na Ukrajině“ (i seniorům). Součástí projektové práce byly tyto akce pro seniory: společné fotografování nového kalendáře pro rok 2016 (vždy žák některého z oborů při charakteristické činnosti a uživatel Centra – senior), aranžérské a cukrářské dílny, prezentace zahraničních praxí spojené s ukázkou baristických dovedností a ochutnávkou kávy, trénování paměti. Současně školní tým vytvořil přehled aktivit pro seniory v Českém Těšíně, plakátek byl distribuován v ulicích města a partnerských organizacích.

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM