SPŠ Rakovník

Adresa

Sídliště Generála Josefa Kholla 2501, 269 01 Rakovník

Koordinátorka světové školy

Monika Nguyen, tel: ,

Vedení školy

Jan Jirátko, tel: ,

Webová stránka

www.spsrakovnik.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2013 do roku 2020.

O škole

Výhodou naší školy jsou nejspíš přátelské, vstřícné vztahy mezi námi a většinou vyučujících. I když jsou přísní a nároční z hlediska našich znalostí a dovedností, můžeme za nimi přijít i se soukromými starostmi a vždy se najde řešení. Za přednost považujeme i možnost využívat nové poznatky v zájmových kroužcích a mnoha soutěžích (soutěž v mechatronice, robosoutěž, modelování ve 3D, stavíme elektromobil již druhé generace). Naše škola je také centrem dalšího vzdělávání pro pracovníky Procter&Gambell, úřadů práce – rekvalifikace, různé projekty EU.

GRV máme zařazeno do ŠVP převážně do odborných předmětů, občanské výchovy, ekologie, dějepisu, matematiky, ekonomiky. Jako technici se musíme zajímat o vývoj vědy, nových technologií, jejich dopady na životní prostředí, možnosti a potřeby trhu nejenom v ČR, ale také v zahraničí. S tím souvisí i náš zájem o způsob života lidí v jiných zemích. Proto se zúčastňujeme také exkurzí do BMW v Německu, do elektráren např. Prunéřov, místních strojírenských podniků, besed s pracovníky ČEZ, povodí apod. Škola organizuje besedy s pamětníky, promítá filmy Příběhy bezpráví v rámci projektu Jeden svět na školách, Stereotýpek v nás, o soužití různých národností apod. Pomáhali jsme při sbírkách ADRy, Světlušky a dalších. Čtvrťáci počítali ekostopu školy a připravili pro ředitele návrhy na její snížení.

Není nám lhostejné, jak náš životní styl ovlivňuje druhé lidi. Chceme se dozvědět víc, co můžeme sami u sebe změnit a jaký to bude mít další pozitivní dopad. Nové informace si nechceme nechat pro sebe, ale chceme je sdílet se spolužáky a s veřejností. Rádi bychom navázali trvalejší vztah s konkrétní školou v rozvojové zemi, poznali jejich život, tradice, problémy a radosti a konkrétně pomohli podle svých sil a možností.

Víme, že nezachráníme svět. Ale každý můžeme změnit něco v sobě. A to jenom tehdy, pokud máme dostatek informací, abychom se mohli svobodně rozhodovat. Nebojme se být „jiní“ a pomáhejme.

2014/2015

Jak se žije bez čisté vody

Cílem akce bylo prožitkovou, hravou formou seznámit děti z MŠ s některými aspekty života v rozvojových zemích a současně přinést další pohledy na ochranu životního prostředí a vody v Rakovníku. V rámci projektového dne proběhlo několik aktivit určených pro místní mateřskou školu. Studenti druhých ročníků si vytvořili skupiny, ve kterých promysleli a připravili jednotlivá stanoviště se stanovením dílčích cílů. Část studentů prvních ročníků byla průvodci skupinek dětí z MŠ, část připravovala také svá stanoviště. Děti nosily vodu, prohlížely si vodní živočichy a seznamovaly se s jejich ochranou, pozorovaly znečištění vody apod.

Stejně důležitý pro fungování projektu Světová škola na této škole jako je závěrečná akce, je sled různých aktivit v průběhu roku a zapojování do různých projektů s globální tématikou – např. to bylo zapojení do dalších projektů společnosti Člověk v tísni (Jeden svět na školách, Skutečný dárek), dále soutěže o alternativních zdrojích energií (výroba elektrovozítka), třídění a sběr elektroodpadu, pravidelné čištění Rakovnického potoka a další.

 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Ondřej Klímek
ondrej.klimek@arpok.cz
+420 581 111 907
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz/opravdovysvet


Alena Kohoutová
alena.kohoutova@adra.cz
+420 607 047 476

KONTAKT PRO MÉDIA
Kateřina Lánská
katerina.lanska@clovekvtisni.cz
+420 778 442 555
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2021 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM