OA a VOŠE Tábor

Adresa

Jiráskova 1615, 390 02 Tábor

Koordinátorka světové školy

Rostislav Radimecký

Vedení školy

Jana Turanová

Webová stránka

www.oatabor.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2013 do roku 2020.

O škole

Naše škola má perfektní polohu v centru města, v blízkosti městské knihovny a je tak snad každému dobře dostupná. Nesmíme také zapomenout na moderní vybavení ve všech učebnách a za skvělé také považujeme to, že je na chodbách pro studenty k dispozici několik počítačů, kopírka a po celé škole WIFI. Výjimečná je také díky mnoha projektům, které nás vždy bavily.

S globálními tématy pracujeme například v rámci jazykových projektů (témata fair trade, dobrovolnictví, …) a samozřejmě také v jednotlivých hodinách

2012/2013:

Nejsme lhostejní vůči chudobě  

Cílem akce bylo zvýšení povědomí o tom, co představuje a zahrnuje pojem chudoba a podpora spoluobčanů uspořádáním sbírky oblečení ve spolupráci s oblastním spolkem Českého červeného kříže.

2013/2014:

Korupce u nás a ve světě 

Cílem naší akce bylo informovat o problematice korupce. Chtěli jsme, aby se lidé zamysleli, jak může korupce zasáhnout je samé a jak by na ní lidé měli upozorňovat. Během projektového dne se žáci seznámili pomocí různých aktivit s problematikou korupce, měli např. sehrát scénku představující průběh podplácení, nakreslit protikorupční logo apod. Současně jsme uspořádali pro veřejnost přednášku v konferenčním sále v budově Úřadu práce Tábor. Zde jsme prezentovali náš projekt a výsledky dotazníkového šetření na téma korupce. Hostem byl Janusz Konieczny z „Nadačního fondu proti korupci“, který prezentoval práci a smysl tohoto fondu.

2014/2015:

Vzdělání a negramotnost u nás a ve světě 

Cílem letošní akce bylo informovat veřejnost a žáky o problematice, navrhnou způsoby řešení negramotnosti, a to jak vlastními nápady / vlastní iniciativou, tak nápady (zjištěné z dotazníku) / iniciativou veřejnosti. Dále bylo cílem seznámit veřejnost s možnostmi adopce dětí „na dálku“, sbírek a fondů a tím motivovat lidi k poskytnutí finančních prostředků na podporu organizací a projektů zabývajících se vzděláním a jeho rozvojem v zemích třetího světa např.: Postavme školu v Africe.

Místní akce byla rozdělena na dvě části – školní a veřejnou. Během školní akce byly první tři ročníky školy seznámeny formou „studenti učí studenty“ s problematikou vzdělání a negramotnosti. Světový tým na škole si připravil 45minutový blok prezentací a zajímavých aktivit, spojených s tématem. V rámci bloku byly mj. představeny principy Světové školy, fakta o vzdělání a negramotnosti u nás a ve světě.

2015/2016:

Vzdělání a negramotnost  

Prohloubili jsme zapojení do „Adopce afrických dětí na dálku" - již od roku 2006 finančně podporujeme vzdělání keňské dívky Agnes Nyamoki Munga, která začala studovat na střední škole a její studium má vyšší finanční nároky, proto jsme vyzvali k příspěvku celou školu. Tím jsme se „globálně " zapojili do boje proti negramotnosti  ve světě.

Uspořádali jsme 2. ročník Běhu pro Afriku", který se formou sponzorství běžců a vybrané finanční částky od sponzorů podílí na stavbě škol v africké Etiopii (projekt Postavme školu v Africe).

2017/18

Vzdělání a negramotnost, Adopce na dálku 

Na naší škole jsme ve školním roce 2017/2018 pokračovali 4. rokem v tématu Vzdělání a negramotnost. S tímto tématem a smyslem Světové školy jsme podrobně seznámili hlavně žáky 1. ročníků - celkem 75 žáků.

Ostatní třídy (dohromady i s prváky 266 žák) jsme 3. rokem zapojili do "Adopce afrických dětí na dálku" – finančně podporujeme vzdělání keňských dětí. Zde došlo ke změně: na podzim 2017 byla ukončena adopce dívky Agnes Nyamoki Munga (navštěvuje střední školu a její rodina již je schopna z výdělku jejích bratrů zajistit financování studia na SŠ). Žáci zapojení do projektu „Dobrovolnictví a digitální kompetence“ na naší škole (v rámci projektu eTwinning kolegyně Mgr. Jandlové) vybrali hlasováním nové dítko k adopci a podpoře financování jeho vzdělávání – pětiletého chlapce Vincenta Juniora Ochienga.

Další součástí tématu Vzdělání a negramotnost bylo uspořádání 4. ročníku "Běhu pro Afriku", který se formou sponzorství běžců a vybrané finanční částky od sponzorů podílí na stavbě škol v africké Etiopii (projekt Postavme školu v Africe). Zde jsme opět oslovili všechny žáky školy (vyjma čtvrťáků, kteří již byli po maturitě mimo školu), avšak byli oproti minulému ročníku běhu pro Afriku méně úspěšní - celkem běželo 23 žáků a vybralo se 8.834 Kč na stavbu školy (bohužel o devět tisíc korun méně než loni – běželi jsme až na konci školního roku). Akce byla  pozitivně hodnocena jak ze strany žáků, tak ze strany učitelů - ti se na přípravě a průběhu běhu aktivně podíleli, avšak pouze v počtu 2 kolegů a kolegyň.

2018/19

Dobrovolnická činnost a charita, Adopce na dálku 

Hlavní akcí, kterou jsem měl na starost v rámci dobrovolnictví a pomoci druhým, bylo uspořádat v dubnu 2019 v rámci návštěvy studentů partnerských zahraničních škol charitativní běh pro táborský Domácí hospic Jordán. Na akci se podíleli žáci 3 tříd a 2 pedagogové a měla tyto fáze:

  • v březnu 2019 seznámili žáci 3. ročníků (zapojeno celkem 15 žáků) s principy charitativního běhu, jak shánět sponzory a s fungováním a významem Domácího hospice Jordán. Cílem bylo oslovit žáky k aktivnímu shánění případných sponzorů na charitativní běh, pochopení aktivit hospice a dobrovolné zapojení se do běhu.
  • v dubnu 2019 žáci obcházeli třídy se sponzorskými listy, připomínali datum konání akce a také vyvěsili po škole plakáty (zapojeno 10 žáků)
  • 11. dubna 2019 – proběhl charitativní běh pro Hospic Jordána na atletickém oválu Stadionu Mír v Táboře za účasti žáků obchodní akademie i žáků partnerských škol – celkem běželo 120 žáků a po skončení akce se vybralo 46 tisíc korun na zakoupení nového automobilu pro cesty za pacienty hospice; celkem 14 žáků zajišťovalo organizaci běhu
  • po skončení akce se v druhé polovině akce vybíraly částky od sponzorů až do výše zmíněné výše – zapojeni 2 pedagogové

Dále jsme ve školním roce 2018/2019 pokračovali v "Adopci afrických dětí na dálku" – finančně podporujeme vzdělání keňských dětí, konkrétně od 1. poloviny roku 2018 zasíláme školné šestiletému chlapci Vincentu Junioru Ochiengovi.

 

 

 

 

 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM