ZŠ Šumperk, Šumavská

Adresa

Šumavská 2325/21, 787 01 Šumperk

Koordinátorka světové školy

Zdeňka Zatloukalová

Vedení školy

Viktor Verner

Webová stránka

www.6zs.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2013 do roku 2020.

O škole

Naše škola je výjimečná především aktivním kolektivem žáků, kteří se podílejí na spoustě akcí, příjemným seskupením učitelů, moderními učebnami, novým hřištěm a kvalitní výukou žáků. Je výjimečná také velikostí a počtem žáků (přes 600 dětí).

Globálním a rozvojovým tématům se věnujeme nejen ve vyučovacích hodinách, ale pořádáme různé výstavy, projektové dny (např. Škola v Evropě – Evropa ve škole), akce (např. Adopce na dálku), učitelé nám pouštějí prezentace, filmy a diskutujeme o problémech.

Titul Světová škola je pro nás důležitý, chceme být v něčem výjimeční a v našem okolí není žádná škola s tímto titulem, a také získáváme nové informace, prestiž a děláme něco pro své spolužáky.

2012/2013:

Plíce planety aneb Poznej les a prales  

cílem akce bylo prohloubit poznatky žáků o ekosystému lesa a pralesa, o jejich významu a vlivu na život planety, zdůraznit negativní dopady lidské činnosti v těchto ekosystémech a zvýšit povědomí veřejnosti o problematice ekosystémů lesa a pralesa.

2013/2014:

Šestka třídí aneb Nechceme žít na smetišti 

Cílem akce bylo zvýšit povědomí žáků i veřejnosti o třídění odpadů, šetření energií a neobnovitelných zdrojích přírodních surovin a vést žáky k zodpovědnosti za prostředí, ve kterém žijeme. Součástí akce byly přednášky na téma třídění a recyklace odpadů, tvorba třídních projektů, aktivní účast na úklidu města Šumperka a komunikace žáků s veřejností.

2014/2015:

Jídla málo, jídla moc, lidé prosí o pomoc! 

Cílem letošního ročníku bylo věnovat se problematice hladu a bídy a zároveň praktické charitativní pomoci. Součástí projektu bylo uspořádání školní potravinové sbírky. Během projektového dne žáci tvořili v návaznosti na předchozí výuku plakáty na téma hladu. Plakáty byly poté rozvěšeny na chodbách školy a rodiče hlasovali o nejlepší plakát. Doprovodnými akcemi byla beseda s představitelem Armády spásy a projekce tematického dokumentárního filmu. Samotné akci také předcházelo osobní dotazníkové šetření u veřejnosti, zaměřené na stravování a plýtvání potravinami. Žáci se také věnovali praktické charitativní činnosti – účastnili se brigád (sázení stromků a úklidu černých skládek) a vydělané peníze věnovali na charitu. Za tyto brigády jsme obdrželi finanční odměnu ve výši 5500 Kč, kterou se žáci rozhodli podpořit Dětský domov Pavučinka v Šumperku (nákupem hraček a hygienických potřeb).

Tyto aktivity žáci provedli ve spolupráci s místními partnery – Lesy ČR a Městským úřadem města Šumperk. V nepřímé souvislosti se zmíněnými aktivitami také žáci spontánně zareagovali na potřeby, které se v průběhu roku objevily, a pomohli místnímu útulku a postarali se o bezprostřední okolí školy. Využili jsme přitom organizační zkušenosti z projektu Světová škola.

2015/2016:

Žirafa pomáhá 

Cílem sbírky trvanlivých potravin pro Národní potravinovou banku bylo nasbírat potraviny pro pomoc lidem v nouzi, seniorům, dětem v dětských domovech či lidem postižených přírodní pohromou. Proběhl také charitativní jarmark pro žáky, učitele a veřejnost na podporu těžce nemocným dětem. Své ručně vyrobené předměty zasílali rodiče, babičky, tety a přátelé školy.  Před Vánoci jsme předali šek spolu s dortem ve tvaru žirafy a několika drobnými hračkami přímo Dětskému hematoonkologickému oddělení FN v Olomouci. Učitelé ještě navíc přispěli koupí Vánoční hvězdy, z níž šedesát korun putoval na podporu Šance na život pořádané Hematoonkologickým oddělením FN Olomouc.  

Zapojujeme se do programu „Adresné sponzorství vzdělávání“ v rámci BanglaKids, který organizuje organizace ADRA. Podporujeme třináctiletou dívku Soren Champa z Bangladéše. Zaplatili jsme školné pro Soren na celý rok.

2016/2017

Žirafa pomáhá

 Naše základní škola se v letošním roce opět zapojila do projektu Světová škola vedeného organizací Člověk v tísni, o.p.s. Cílem již zmiňovaného projektu je měnit svět k lepšímu – zamýšlet se nad problémy celého světa, aktivně se podílet na dobročinných akcích, vést žáky k tomu, aby nebyli lhostejní k životnímu prostředí a k lidem, kteří se z jakéhokoli důvodu ocitli v těžké životní situaci, aby si uvědomili, jak důležité je chránit přírodu kolem

2017/18

Žirafa pomáhá. (Život, Radost, Fantazie – náš ŠVP)

Také v letošním školním roce byl náš projekt zaměřen charitativním směrem – snažili jsme se aktivně pomáhat potřebným. Globálními problémy se zabýváme zejména ve výuce přírodopisu v devátých třídách.

Během celého roku jsme uskutečnili několik akcí: vánoční charitativní jarmark, prodej vánoční hvězdy, Adopce na dálku.  V říjnu jsme uspořádali „Kabelkový veletrh“ - ve spolupráci se Šumperským a Jesenickým deníkem probíhal sběr kabelek, které byly následně draženy a prodány v Divadle Šumperk, výtěžek byl určen na léčbu cystické fibrózy.  

 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM