ZŠ Zámecká, Litomyšl

Adresa

Zámecká 496, 570 01 Litomyšl

Koordinátorka světové školy

Stanislav Švejcar, tel: ,

Vedení školy

Petr Doseděl, tel: ,

Webová stránka

www.litomysl.cz/1zs

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2013 do roku 2020.

O škole

„Na první pohled vypadá naše škola jako každá jiná základka. Když se však na ni podíváme blíž, je v některých věcech přeci jen výjimečná. Alespoň z pohledu nás žáků. Nabízí nám nejen výborné vzdělávání, podrobné vysvětlování probíraného učiva, ale také možnost zapojení do celé řady projektů, jako jsou Příběhy bezpráví, projekt Kdo jiný? Věda a technika a některé další. Kromě toho se můžeme zúčastnit zajímavých exkurzí – dějepisných do Kutné Hory, Prahy, Terezína či Osvětimi, ale i fyzikálních do jaderné elektrárny v Dukovanech, přečerpávací přehrady Dlouhé Stráně či papírny ve Velkých Losinách. Připravuje pro nás také soutěže, například sportovní. Každý rok můžeme „otestovat“ svoje znalosti v různých olympiádách. Další plus naší školy vidíme v tom, že její učitelé jsou ochotni nám věnovat svůj volný čas a můžeme za nimi kdykoliv přijít se svými problémy. Nikdy nás neodmítnou.

S globálními problémy se seznamujeme především v hodinách občanky, kde se věnujeme například problémům vzdělání, diskriminace, chudoby, ale i konfliktů ve světě. Vypracováváme různé projekty, které pak před třídou prezentujeme. Pouštíme si rovněž zajímavé výukové filmy a pak debatujeme o jejich obsahu. Učitelé zvou do školy hosty, kteří nám vyprávějí o porušování lidských práv v komunistickém Československu, ale i v současném světě. Nedávno jsme měli skvělou přednášku o sexu a nemoci AIDS. Každý rok škola pořádá projektové dny, které se těmto tématům také věnují.

Titul Světová škola je určitě otázkou prestiže, ale nejen jí. Škola a její učitelé chtějí jiným školám a veřejnosti ukázat, že s globálními rozvojovými tématy pracují a že to považují za důležité z pohledu výchovy mladé generace.“

Těmito slovy charakterizovala naši školu ve školním roce 2012/13 Adéla Šteflová, tehdy žákyně 9. ročníku. Je jisté, že jsme se od té doby významně posunuli – globálnímu rozvojovému vzdělávání se věnujeme intenzivněji, mnohem více prezentujeme své aktivity na veřejnosti. Koneckonců – co všechno jsme od té doby zvládli, si můžete přečíst sami.

2012/2013:

Gender jako výzva – záměrem projektu bylo hlubší a podrobnější začlenění genderové problematiky do vzdělávacího obsahu předmětu výchova k občanství, případně dalších vyučovacích předmětů školy. Cílem akce pro veřejnost, kterou jsme pojmenovali „Gender jako výzva“, bylo ukázat, jak žáci školy pojmu gender rozumí a jak s ním umí pracovat.

Během celého projektu jsme žáky vedli k tomu, aby nikdy ve svém životě nebyli lhostejní k tomu, co se kolem nich děje – např. k domácímu násilí – a aby si uvědomovali rovnost mezi pohlavími, stejně jako nutnost vzájemné úcty a respektu.

2013/2014:

Úděl ženy – cílem akce tohoto školního roku bylo představit veřejnosti problematiku genderu v rozvojových zemích a současně rozvíjet prezentační dovednosti žáků před veřejností (žákovská prezentace). Dále jsme chtěli prostřednictvím výstavy poukázat na konkrétní osudy žen v rozvojovém světě (výstava Úděl ženy – informační část pod panely) a podnítit hlubší debatu o daném problému na půdě školy (propojení s tématem Fair Trade).

V rámci projektu vznikla autorská píseň „Svítily hvězdy“, kterou složila a nazpívala žákyně 9. ročníku Kateřina Macková. K písni rovněž vznikl klip točený v prostorách Zámeckého sklepní Státního zámku Litomyšl (sochy Olbrama Zoubka).

2014/2015:

Církev na hranici!? - cílem veřejné akce tohoto školního roku bylo soustředit se na lokální rozměry tématu náboženství a uchopit téma jako odrazový můstek pro další rok, kdy škola zorganizuje akci s podobným tématem a globálním přesahem.  Vyvrcholením projektu byla panelová diskuze, na kterou byli pozváni zástupci všech místních křesťanských církví. Tomu předcházelo důkladné vyhledávání informací o jednotlivých církvích žáky, stejně jako dotazníkové šetření týkající se postoje veřejnosti k náboženství. Studenti představili výsledky své práce před začátkem panelové debaty. Akce se účastnilo cca 100 lidí z řad široké veřejnosti a byla široce inzerována, mj. prostřednictvím atraktivních letáků i místní televize a zorganizována do nejmenšího detailu, včetně např. výběru připraveného a erudovaného moderátora, který uzpůsoboval těžké téma debaty tak, aby bylo srozumitelné dětem i dospělým.

2015/2016:

Čemu svět věří? (mezináboženský a mezikulturní dialog) – cílem letošní místní akce bylo prostřednictvím žákovských prezentací popsat podstatu a symboly abrahámovských náboženství a hledat prvky, které je navzájem propojují, zároveň však nepotírat jejich jedinečnost. Dalším cílem bylo uspořádat panelovou diskuzi a vést kultivovaný dialog o problémech, které souvisejí s hledáním vlastní kulturní či náboženské identity v globalizovaném světě. Současně jsme chtěli přemýšlet nad tím, jak moc naše názory ovlivňují média. Panelové diskuze se v roli panelistů představili herec a překladatel Achab Haidler, redaktor časopisu Respekt Tomáš Lindner, členka Muslimské obce Praha Zuzana Amrani a redaktorka Deníku Referendum Fatima Rahimi. Role moderátora se ujal kazatel Církve bratrské v Litomyšli Daniel Kvasnička.

2016/2017:

Svět na rozcestí (svět a jeho krizové oblasti, kulturní a náboženské křižovatky naší současnosti) 

Cílem bylo vypracovat žákovský dotazník – sestavit takové otázky, které ukazují na nejistotu při pohledu do budoucnosti; splněno – skupina žáků 8. a 9. ročníku připravila uvedený dotazník, rozdala jej ve svém nejbližším okolí, vyhodnotila jej a výsledky nakonec prezentovala v den konání panelové diskuze Svět na rozcestí. Dále vybrat z historických událostí takové, které je možné považovat za milníky dějin. Žáci vybrali deset historických událostí, které byly z jejich pohledu zásadní při vytváření současné podoby Evropy/světa. Nakonec jsme si naplánovali uspořádat panelovou diskuzi a vést kultivovaný dialog o problémech, které dnešní svět sužují. Panelová diskuze Svět na rozcestí se uskutečnila 22. 3. 2017.  Hosty byli lektor společnosti ARPOK Olomouc Pavel Žwak, šéfredaktor časopisu Respekt Erik Tabery, ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský a teolog Tomáš Halík.

2017/2018:

Jedna Země nestačí!? (humanitární a rozvojová pomoc)

Cílem projektu bylo pojmenovat hlavní oblasti a cíle humanitární a rozvojové pomoci, prostřednictvím prezentací popsat činnost vybraných humanitárních organizací, vytvořit žákovský dotazník s cílem poznat, jak na dané téma nahlížejí lidé v našem nejbližším okolí, zjistit, jak a v kterých vyučovacích předmětech naší školy naplňuje požadavky globálního rozvojového vzdělávání, prostřednictvím panelové diskuze debatovat o možnostech i úskalích, které současná humanitární a rozvojová pomoc přináší. Dne 1.3. 2018 se uskutečnila pnelová diskuze v Klenutém sále Zámeckého návrší, které se zúčastnili: Markéta Kutilová – novinářka, Petr Kolář – diplomat, Tomáš Šebek – lékař (Lékaři bez hranic), Lukáš Houdek – šéf HateFree, Vladimír Kořen – starosta města Říčany, moderátor diskuze. Zájem ze strany litomyšlské veřejnosti byl opět velký.

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Ondřej Klímek
ondrej.klimek@arpok.cz
+420 581 111 907
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz/opravdovysvet


Alena Kohoutová
alena.kohoutova@adra.cz
+420 607 047 476

KONTAKT PRO MÉDIA
Kateřina Lánská
katerina.lanska@clovekvtisni.cz
+420 778 442 555
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2021 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM