Základní škola a mateřská škola Husinec-Řež

Adresa

Ke Škole 17, 250 68 Řež

Koordinátorka světové školy

Mgr. Alexandra Švagrová

Vedení školy

Mgr. Lucie Dražilová

Webová stránka

www.husinecrez.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2022 do roku 2024.

O škole

Naše základní a mateřská škola se nachází na břehu řeky Vltavy v obci Řež. Jedná se o malou školu, kterou navštěvují děti se od 3 do 11 let. Děti se zajímají o své okolí, snaží se chránit přírodu a pečovat o životní prostředí. Environmentální postoj školy je podporován jak rodiči, tak obcí jako zřizovatelem. Pravidelně se účastníme akce Ukliďme Česko, spolupracujeme s místním klubem důchodců Společně s komunitou rodičů připravujeme oslavy tradičních lidových svátků jako například sv. Martin, Masopust, Morena, Velikonoce… Ve škole jsou děti vedeny k omezování a třídění odpadů – papíru, plastů, baterií atp. Naše škola by se ráda zařadila mezi další školy, které se zajímají o globální rozvojovou výchovu, ráda by celý projekt Světová škola svoji činností podpořila a věří, že pedagogický sbor, žáky i jejich rodiče tato společná aktivita obohatí.

školní rok 2021/2022

Chraňme užovku podplamatou

Akce měla za cíl zvýšit povědomí o ochraně životního prostředí a biodiverzity. Konkrétně jsme se zaměřili na ochranu užovky podplamaté, která se nachází ve střední a jihovýchodní Evropě a západní, jihozápadní a střední Asii, v Africe jen v deltě Nilu v Egyptě. V ČR se vyskytuje ostrůvkovitě a je kriticky ohroženým a chráněným živočišným druhem. V lokalitě naší obce se nachází právě jeden z těchto ostrůvků díky blízkosti řeky Vltavy a příhodným přírodním podmínkám Vltavského kaňonu. Současně tudy prochází velmi frekventovaná cyklostezka mezi Prahou a Drážďany, která vede od Zoo v Troji až ke Kralupům a dále. Každoročně tak pod koly kol zahynou stovky těchto vzácných živočichů, zejména na jaře a na podzim, kdy se přesouvají mezi svým zimovištěm a přirozeným vodním prostředím. V obci je aktivní Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec, který se dlouhodobě snaží zvýšit povědomí obyvatel obce i návštěvníků a projíždějících cyklistů o užovce podplamaté a nezbytnosti její ochrany. Ta je přitom poměrně jednoduchá – přibrzdit, všímat si okolí, projevit respekt přirozenému pohybu přírody před vlastním „já“ zosobněním rychlostí a zdoláváním zajímavého cyklo- terénu.

Navázali jsme na dlouhodobou znalosti problematiky a zkušenosti Spolku pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec a rozšířili jsme je do školy a mezi rodiče. V rámci výuky jsme zařadili diskuse se žáky a žákyněmi, kteří o výskytu užovky podplamaté věděli, ale neměli dostatek informací o migraci užovek, která je pro tyto živočichy přitom životně nebezpečná, neboť se kříží s frekventovanou cyklostezkou a silnicí. Tak vznikla myšlenka upozornit malé i dospělé obyvatele obce a turisty projíždějící po cyklostezkách na potřebu zvýšené opatrnosti při setkání s užovkou, a to zejména v jarním a poté podzimním období.

 

 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM