Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory

Adresa

Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Koordinátorka světové školy

Mgr. Kristina Müllerová; Mgr. Michal Klimek, MBA

Vedení školy

Ing. Eva Kazdová

Webová stránka

https://www.oao.cz/

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2022 do roku 2024.

O škole

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální poskytuje odborné ekonomické vzdělání s důrazem na rozvoj jazykových dovedností v rámci bilingvní výuky. Zaměřuje se také na enviromentální výchovu, vzdělávání a osvětu (EVVO). Pravidelně pořádáme projektové dny – Den zdraví a Den AIDS, pečujeme o učebnu v přírodě a budujeme přírodní zahradu.

V roce 2021 naše škola vstoupila do Sítě přidružených škol UNESCO, která se zaměřuje na udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl, na vnímání kulturního a přírodního dědictví národa a šíření myšlenek demokracie.

Studenti naší školy se zapojují do vzdělávacího programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE), který je podporuje v jejich osobním rozvoji a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci.

Globální témata jsou součástí školních vzdělávacích plánů a tematických plánů v různých předmětech - v ekologii, zeměpise, anglickém jazyce aj. Chceme, aby naše škola žila tématy globálního rozvojového vzdělávání. 

Již od roku 2009 vydávají studenti naší školy školní časopis OAOčko, který získal mnoho ocenění.

Sledovat ji můžete na Facebooku i jejím Instagramovém profilu

 

školní rok 2021/2022

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava Mariánské - Hory v rámci projektu Světová škola pořádala hned několik akcí. Jejich společnými tématy byla participace a partnertví. Škola podporovala aktivní účast žáků na řešení lokálních i globálních výzev a formální i neformální spolupráci (mezi žáky navzájem, mezi žáky a dalšími institucemi – středními školami, Magistrátem města Ostravy apod.). Poprvé studenti spojili své síly v rámci Mikulášské sbírky. Podruhé v reakci na aktuální události uspořádali Happening pro Ukrajinu, do kterého se zapojila celá škola. Do třetice zorganizovali veřejnou akci “DopytlaStym”. 

Studentská akce DopytlaStym proběhla 22. dubna 2022. Studenti Obchodní akademie v Ostravě - Mariánských Horách se rozhodli na Den Země uklidit přírodu kolem Heřmanického rybníka. Na akci spolupracovali s Magistrátem města Ostravy a společností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., která poskytla dva velkoobjemové kontejnery a igelitové pytle. Proč si studenti vybrali právě Heřmanický rybník? Jedná se o přírodní památku na území Ostravy, Rychvaldu a Bohumína. Slouží především sportovnímu rybolovu. Rybáři při něm využívají u nás zcela ojedinělých dřevěných posedů s dlouhými přístupovými lávkami, které společně s rozsáhlými porosty rákosí navozují atmosféru vzdálené asijské země. Tento rybník patří mezi významná ornitologická stanoviště. Každoročně se zde shromažďuje kolem 250 druhů ptáků a můžeme tady vidět i velmi vzácné a chráněné druhy - bukáče malého, slavíka modráčka středoevropského či ledňáčka říčního. Daří se zde rovněž několika druhům obojživelníků, včetně celoevropsky chráněného čolka velkého. Bohužel v této lokalitě vznikají černé skládky stavebního odpadu, pneumatik apod. Je běžnou praxí, že si firmy nechají zaplatit za odvoz stavebního odpadu po rekonstrukcích a pak se ho zdarma zbaví právě u tohoto rybníka. Na akci u Heřmanického rybníka se sešlo 89 studentů a 5 učitelů Obchodní akademie. Všichni se vrhli do úklidu s vervou a rozhodně to nebyla procházka růžovou zahradou. Občas se museli brodit bahnem. Odnesli ke kontejneru dvě lednice (jednu nesli půl kilometru), postel, skříň, televizi, a dokonce i záchod.  Zlikvidovali velkou skládku pneumatik a součástek z aut. Naplnili odpadem dva velkokapacitní kontejnery

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM