Základní škola Lipenec

Adresa

Lipno, Lipenec 119, 440 01 Louny

Koordinátorka světové školy

Jitka Machová

Vedení školy

Markéta Loulová

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2021 do roku 2023.

O škole

Naše škola je výjimečná především tím, že jsme školou tzv. rodinného typu. Všichni se tu dobře známe, pomáháme si a držíme pospolu. Budova leží na samém kraji obce, kde je příležitost využívat venkovní prostory k výuce. Zároveň jsme si vědomi toho, že nejbližší okolí školy není zrovna příkladem dobré péče o krajinu. Ve škole pravidelně zařazujeme témata GRV v jednotlivých předmětech. Výčet by byl určitě dlouhý. Co je ale podstatné, že jednotlivá témata dokážeme prolnout několika předměty zároveň, a především nám jde o praktickou realizaci toho, co se dozvídáme v teoretické části výuky. Již jsme pomohli zlepšit situaci, která nastala po povodni v údolí Hasiny (PP), vysázeli jsme ovocné stromy v okolí školy, modernizací vytápění dosáhneme snížení spotřeby energie, atd. Zapojení do projektu Světových škol nevnímáme jako činnost k získání titulu, ale jako zapojení do komunity škol, které se daly stejným směrem – směrem ke zlepšení života školní a občanské komunity a dosažení souladu vývoje těchto komunit s udržitelností globálního ekonomického, sociálního a environmentálního vývoje. Souvisí to s prolnutím vzdělávacích a dalších společenských funkcí školy se životem v okolí školy, jak se o to dlouhodobě snažíme.

 

školní rok 2020/2021

20 kg vzduchu bez přidání smogu

Cílem akce je zmenšit znečištění ovzduší lokálním vytápěním. Škola by měla jít příkladem ve snížení emisí v rámci vytápění. Monitoringem tmavosti kouře z lokálních topenišť jsme si udělali představu o tom, jak závažný je problém znečišťování ovzduší v zimním období v malých obcích. Pro žáky 2. stupně byly připraveny pracovní listy, které žáky s tématem znečišťování ovzduší seznámily, zároveň však daly prostor k bádání, nalézání řešení i jednání. Cílem bylo zjistit míru znečišťování v obci během vytápění a zjistit povědomí žáků o vytápění, seznámit je s výsledky šetření a se správným postupem vytápění, upozornit je na možnosti zlepšení popř. nabídnout varianty jak vytápění zlepšit. Školní budova používá nové kotle. Cíl informovat žáky naší školy i jejich rodinné příslušníky o tom, jak snížit emise, byl splněn prostřednictvím videí umístěných na webové a facebookové stránky školy a pomocí tištěných letáčků. Snížení emisí z lokálních topenišť v rodinách našich žáků, pevně doufáme pocítíme již v budoucím zimním období, kdy porovnáme nová měření tmavosti kouře s měřením letošním.

 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM