Základní škola Chrast

Adresa

U Pošty 5, 538 51 Chrast

Koordinátorka světové školy

Ivana Celnarová, Tomáš Grassinger

Vedení školy

Lenka Budínská

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2021 do roku 2023.

O škole

Naše škola má vizi: "V naší škole každý najde prostor pro to, co ho zajímá a pro co má talent. Důležitý je pro nás nejen výsledek, ale i cesta k němu..."

Hledáme cesty, které nemusí být nutně přímé, ale vedou k smysluplnému cíli.

Umíme pracovat formou komunitních projektů, zajímáme se o potřeby a dění v našem městě, ale i ve všech dvaceti okolních obcích, odkud k nám dojíždí naši žáci.V rámci celoškolních jednodenních projektů jak žijí děti na světě a Den Země a zdraví. Učitelé ve vyučovacích předmětech reagují na aktuální světové dění, zařazují témata do výuky. Ale jsme si vědomí toho, že v oblasti GRV můžeme dělat více… proto vstupujeme do tohoto projektu.V naší škole pracuje již deset let Ekorada a Žákovský parlament. Tento projekt by mohl obě naše školní samosprávy propojit, motivovat ke spolupráci.  Členové Ekorady a Žákovského parlamentu se chystají zapojovat všechny žáky školy i pedagogy.

 

školní rok 2020/2021

Chutně z luštěnin aneb oblíbená jídla z neoblíbených luštěnin

Náš záměr mířil na jeden z cílů udržitelného rozvoje na cíl č. 12 – odpovědná výroba a spotřeba.  Se skupinou žáků školního parlamentu a Ekorady jsme se věnovali podcíli 12–3, kde naším zájmem bylo snížit plýtvání potravinami obědů ve školní jídelně a tím snížit ztráty potravin. Jednalo se o plýtvání veškerým jídlem, ale především jídel luštěninových. V našem projektu jsme naplňovali i podcíl na 12 – 8 tak, aby žáci školy, ale i veřejnost měli relevantní informace a povědomí o udržitelném rozvoji a životním stylu v souladu s přírodou. Globální souvislost snížit globální plýtvání potravinami na spotřebitelské úrovni a snížit ztráty potravin v celém výrobním a zásobovacím procesu, včetně školního stravování. Plýtvání jídlem je celosvětový problém. Při nahlédnutí k okénku ve školní jídelně, kam žáci vrací použité nádobí a zbytky jídla, si každý z nás dokázal představit, jak velký problém jídelní odpad představuje. Ne každý žák si problém plýtvání jídlem uvědomuje. Vedoucí školní jídelny postupně zařazuje a stále se snaží do jídelníčku „propašovat“ pravidelně v menším množství luštěniny např. v salátech, nebo do polévek. Žáci si na nové chutě zvykají, což dokazuje oblíbenost zeleninových salátů obsahujících zejména a cizrnu. V naší lokalitě jsme vyhlásili Výzvu na zaslání receptu – chutně z luštěnin. To, že se nám recepty sešly a budeme moci sestavit minikuchařku, je pro nás úspěch.

 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM