Střední průmyslová škola stavební, Plzeň

Adresa

Chodské náměstí 2, 301 00 Plzeň 3

Koordinátorka světové školy

Eliška Boháčová, Petra Pánek

Vedení školy

Jitka Maulová

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2021 do roku 2023.

O škole

Naše škola se vyjímá zejména tím, že se velkou měrou věnuje osobnostnímu a sociálnímu rozvoji svých žáků. Ve všech ročnících jsou povinnými předměty občanská nauka a etická výchova, v jejichž rámci se mj. uskutečňují projekty zaměřené na globální témata. Aktuálně probíhá např. projekt „Roztřídíme stavárnu“, jenž si klade za cíl umístit do všech tříd koše na tříděný odpad; další projekty se plánují (v etické výchově např. s pomocí metod Divadla utlačovaných atd.). V naší škole jsou globální témata zahrnována do klasické výuky (zpravidla humanitních předmětů), popř. do projektové výuky s různými mezipředmětovými vazbami. Žactvo často jezdí na exkurze (tradičně jezdíme do Terezína, kde se některých témat GRV dotýkáme). Mimoto se samozřejmě věnujeme tématům GRV ve spojitosti se stavařinou (ekologické bydlení, řešení situace vyloučených lokalit, slumů atd.). Naše škola se uchází o titul Světová škola, protože věříme v synergii. Budoucnost je podle nás v síťování – podobně jako se síťují neurony v mozku, měly by se síťovat i školy a sdílet vědění. Uvědomovat si svoji pozici v globálním kontextu není jednoduché, ale je to potřebné, a tak bychom žáky rádi cíleně a systematicky vedli k tomu, aby „mysleli globálně a jednali lokálně.

školní rok 2020/2021

Jsme ztraceni?!

V našem letošním projektu jsme se věnovali jednomu z Cílů udržitelného rozvoje, konkrétně cíli 4 - Kvalitní vzdělávání. Cílem akce je ukázat kladnou stránku distanční výuky z pohledu studentů prostřednictvím filmu a procesu jeho tvorby přes Youtube a Instagram a získat minimálně 500 zhlédnutí/sledujících. Z rešerše vyplynulo, že se mezi učiteli a rodiči a obecně v mediálním prostoru často současní žáci označují jako “kovidiálové” či “ztracená generace”. Z rozhovorů a dotazníkového šetření provedeného na celoškolní úrovni vyplynulo, že žáci pociťují nedostatky distanční výuky v porovnání s prezenční, zároveň ale mnozí upozorňovali na přínosy současné situace. Zmiňovali například více času pro osobní rozvoj, vlastní zájmy, prohlubování digitálních kompetencí, zlepšování práce s time managementem apod. Stavárenský divadelně-filmový spolek Duchobinec se v reakci na průzkumy rozhodl zaznamenat rozhovory a zpracovat do filmové podoby, a přiblížit tak širší veřejnosti výše zmiňované výhody distanční výuky. Cílem je ukázat, že se žáci nepovažuji za tzv. ztracenou kovidovou generaci a že kvalitní vzdělávání a osobnostní rozvoj nejsou distanční výukou zcela vyloučeny. Cíl se daří postupně naplňovat, dva týdny po spuštění filmového Instagramu má účet 135 sledujících. Věříme, že do 28.5. budeme během prezentace projektu mít kýžených 500 zhlédnutí/sledujících. Sdílením procesu tvorby chceme náš projekt rozšířit o dílčí cíl – zvýšit počet mladých a dospělých, kteří mají příslušné dovednosti včetně technických a odborných, které budou předpokladem pro zaměstnání, důstojné pracovní zařazení a pro podnikání.

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM