Slezské gymnázium Opava

Adresa

Zámecký okruh 848/29, Předměstí, 746 01 Opava

Koordinátorka světové školy

Roman Kollár

Vedení školy

Milada Pazderníková

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2021 do roku 2023.

O škole

Výjimečnost školy je vyjádřena naplňováním „Vize školy“: Učíme rádi. Jsme průvodci otevření novým trendům, respektující rozvoj a individualitu, partnerství a soulad. Velikost školy umožňuje osobní poznání a blízký vztah prakticky mezi všemi vyučujícími a žáky, respektování individuálních vlastností a osobní přístup k žákům.

Globální rozvojová témata jsou zapracována do „Školního vzdělávacího programu“ jako průřezová témata a jsou vyučována ve všech čtyřech ročnících:

Témata jsou v jednotlivých vyučovacích předmětech realizována následujícími formami: skupinová práce, týmová spolupráce, výzkum, interview, anketa, debata, soutěž, prezentace, projekt, práce s informacemi apod. Realizace uvedených forem závisí vždy na konkrétní situaci ve třídě (skupině).

Hledáme nové možnosti rozvoje. Světová škola je přínosem pro žáky, pedagogy i okolí školy. Nabízí se tak možnost pro všechny.

 

školní rok 2020/2021

Veřejná prezentace projektu Emise – světelné znečištění na Magistrátu města Opavy, 1. 4. 2021

Cílem lokální akce bylo prezentace výsledků Projektu Emise – světelné znečištění orgánům místní správy a samosprávy, zástupci Ministerstva životního prostředí ČR. Ve čtvrtek 1. 4. 2021 proběhlo na magistrátu setkání zástupců MŽP, města Opava, TS Opava a projektu Emise – světelné znečištění. Setkání se účastnili mimo jiné i náměstek ministra ŽP Vladislav Smrž, primátor města Opava Tomáš Navrátil, náměstek primátora Michal Jedlička, ředitel TS Jan Hazucha, náměstek TS Jaromír Baroň, a hlavní architekt Petr Stanjura. Za projekt Emise se zúčastnili garantka projektu Kamila Tkáčová, odborný garant projektu Radim Frič, a studenti Slezského gymnázia projektu Emise – světelné znečištění. Byl zde také prezentován návrh nové obytné zóny Stromovka a domlouvala se další spolupráce s MMO a MŽP s ohledem na danou problematiku světelného znečištění. Studenti svým projektem poukázali na další negativní jev ovlivňující naše životní prostředí a řekli, že jim není lhostejné prostředí, ve kterém žijí.

 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM