Scioškola Praha 4

Adresa

Boleslavova 250, 140 00 Praha 4 - Nusle

Koordinátorka světové školy

Petr Vrchota

Vedení školy

Jana Chárová

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2021 do roku 2023.

O škole

Naše škola myslí na to, že pravděpodobně budou naše děti žít v dynamickém světě plném změn. „Změna je trvalý stav“, tak zní naše heslo. V tomto duchu se snažíme přizpůsobovat vzdělávání dětí tak, aby každý mohl rozvinout svůj potenciál ke spokojenosti sebe sama i okolí. Napříč ročníky jsme se doposud věnovali tématům jako chudoba, sucho, plýtvání potravinami či bezobalové nakupování. Dívali jsme se na videa z Jednoho světa na školách a diskutovali o roli jednotlivce ve světě. Globální témata se snažíme uchopit v souvislostech.  V naší škole mají děti velké slovo v rozhodování, také však mají zodpovědnost. Například každý týden se děti scházejí na školním shromáždění a rozhodují o chodu a pravidlech školy.  Připravujeme děti na život v 21. století tak, aby uměly vzít život do svých rukou a mohly se stát tvůrci budoucnosti. Věříme, že právě s touto výbavou můžeme usilovat o titul Světová škola, protože dětem ani průvodcům není lhostejné, co se okolo nás děje. 

školní rok 2020/2021

Zachraň planetu

Cílem naší akce bude zvýšit povědomí o tématu klimatických změn a jejich dopadech na společnost. Chceme představit, co to konkrétně znamená globální oteplování a změna klimatu a ukázat příklady toho, jak tento fenomén ovlivňuje naše životy. Cílem této akce je také poukázat na fakt, že každý jednotlivec může přispět ke zlepšení ochrany klimatu vlastním chováním. Chceme s aktéry akce diskutovat o tom, jaké konkrétní kroky můžeme každý činit. Uspořádali pro rodiče žáků webinář Zachraň planetu, který se uskutečnil 13. 5. 2021. Jedná se o akci skupinky dětí ze 4./5. třídy, která se letošní školní rok věnuje tématům změny klimatu, globálního oteplování a udržitelného rozvoje. Naším cílem je zvýšit povědomí o klimatických výzvách a prodiskutovat, co jako jedinci můžeme dělat pro udržitelnou budoucnost. Pojďme společně zjistit odpovědi na tyto otázky: Co se děti naučily? Jak se za rok proměnilo jejich přemýšlení o klimatu? Co sami dělají pro to, aby dále nezatěžovaly životní prostředí? A co by se ještě dalo dělat? Co děláte doma vy a čím nás můžete inspirovat?

 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM