Základní škola a mateřská škola Choryně

Adresa

Choryně 116, 756 42 Choryně

Koordinátorka světové školy

Mgr. Blanka Palátová

Vedení školy

Mgr. Blanka Palátová

Webová stránka

zschoryne.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2020 do roku 2022. Certifikát Světová škola prodloužen do roku 2027.

O škole

Jsme málotřídní škola rodinného typu na Valašsku. Organizace má čtyři součásti: dvojtřídní MŠ, dvojtřídní ZŠ jen pro 1. stupeň, školní družinu a školní jídelnu. Škola je významnou součástí obce Choryně. Jednou z priorit školy je environmentální výchova. Aktivně se zapojujeme do projektů i z jiných oblastí, které jsou pro děti MŠ a žáky 1. stupně zajímavé, obohacující a smysluplné. ZŠ a MŠ Choryně nabízí také řadu zájmových kroužků a mimoškolních aktivit – podporuje celkově zdravý životní styl.
Globální témata máme zařazena v ŠVP v podobě průřezových témat. Průběžně je zařazujeme do vyučování i mimoškolních činností. Snažíme se, aby děti a žáci, přiměřeně ke svému věku, porozuměli současnému světu, uvědomovali si souvislosti v něm, učili se zodpovědně jednat.

POŘÁDÁNÉ MÍSTNÍ AKCE

Školní rok 2021/22

Vyplouváme na prázdniny

Akce byla zaměřena na porozumění potřebě zachovat a zlepšit kvalitu současného života a prostředí na všech místech planety, konkrétně s ohledem na želvy. Ve škole se žáci celoročně starali o želvu suchozemskou a účastnili se besed a přednášek o ochraně ohrožených druhů živočichů. Získané vědomosti se žáci rozhodli uplatnit i aktivním přístupem a pomocí ochraně želv mořských. V rámci komunitní akce žáci prodávali vlastnoručně potištěná trička a občerstvení a šířili povědomí o kriticky ohrožených želvách a nutnosti jejich ochrany. Výtěžek z prodeje občerstvení a trik s vlastním tematickým potiskem byl zaslán organizaci Chráníme mořské želvy (https://www.morskezelvy.cz) na přímou ochranu a osvětu mořských želv v Indonésii. Partnery akce byli obec Choryně, Český svaz ochránců přírody, Líska Vsetín a Kompakt Valašské Meziříčí.

A jak akci hodnotí žáci?

A.P. – „Akce byla pěkná, moc mě bavilo prodávat naše trička a další věci, jsem rád, že se nám podařilo vybrat hodně peněz na želvy.“

Š.H. – „Mně se akce líbila a zvládli jsme i o Světové škole všem říct a lidi nás poslouchali a potom chodili do stánku.“

D.H. – „Mě bavil projekt o želvách celý rok (jak jsme vše vymýšleli i akce na závěr se podařila).“

 

Školní rok 2020/21

Farmářský den

Cílem projektu bylo rozšířit povědomí o chudobě a nerovných životních podmínkách ve světě. Svým aktivním postojem se žáci snažili s globálním problémem seznámit mladší spolužáky, učitele i veřejnost v  okolí a přimět je k vlastní odpovědnostiV průběhu roku se žáci v rámci školní družiny a chovatelského kroužku starali o zachráněnou kozu Lízu a její další kamarády (zakrslou kozu, kočky, želvu, morčata a králíky) na školním statečku. Uvědomili si, že zajistit zvířatům každodenní stravu a péči není zcela jednoduché, ale potřebné. Žáky od počátku také zaujal projekt Člověka v tísni „Skutečný dárek – Veselá koza“. Proto na dvě veřejné akce školy připravili perníčky zvířátek ze statku (vyrobené s použitím vlastních vykrajovátek) a pizzy v originálních krabičkách vlastní výroby. Výtěžek z prodeje těchto výrobků pak posloužil na zakoupení 2ks „Veselých koz“ pro rodinu z chudých oblastí světa. Na veřejných akcích žáci s vybraným globálním problémem seznamovali účastníky ústně a prostřednictvím flipchartové nástěnky „Světová škola“. Většinu lidí problém zaujal, nadchl je i náš postoj a jednání.

A jak akci hodnotí žáci?

E.M. – „Jsem spokojená. Jsem ráda, že jsme vybrali na dvě kozy (napřed jsme mysleli na jednu). To nějaké chudé rodině pomůže.“

A.P. – „Akce byla pěkná. Pizza se nám povedla. Jsem rád, že si taťka koupil moji krabičku. Chtěl bych vidět tu rodinu, co kozy dostanou.“

 

Školní rok 2019/20

Vše o našem projektu Pastelky pro chudé děti najdete v našem videu:

    https://youtu.be/K14WSR9Rztk

 

 

 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM