Základní škola a mateřská škola Choryně

Adresa

Choryně 116, 756 42 Choryně

Koordinátorka světové školy

Mgr. Blanka Palátová

Vedení školy

Mgr. Blanka Palátová

Webová stránka

zschoryne.cz

Certifikát

2020-2023

O škole

Jsme málotřídní škola rodinného typu na Valašsku. Organizace má čtyři součásti: dvojtřídní MŠ, dvojtřídní ZŠ jen pro 1. stupeň, školní družinu a školní jídelnu. Škola je významnou součástí obce Choryně. Jednou z priorit školy je environmentální výchova. Aktivně se zapojujeme do projektů i z jiných oblastí, které jsou pro děti MŠ a žáky 1. stupně zajímavé, obohacující a smysluplné. ZŠ a MŠ Choryně nabízí také řadu zájmových kroužků a mimoškolních aktivit – podporuje celkově zdravý životní styl.
Globální témata máme zařazena v ŠVP v podobě průřezových témat. Průběžně je zařazujeme do vyučování i mimoškolních činností. Snažíme se, aby děti a žáci, přiměřeně ke svému věku, porozuměli současnému světu, uvědomovali si souvislosti v něm, učili se zodpovědně jednat.

Školní rok 2019/20

Vše o našem projektu Pastelky pro chudé děti najdete v našem videu:

    https://youtu.be/K14WSR9Rztk

 

 

 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Ondřej Klímek
ondrej.klimek@arpok.cz
+420 581 111 907
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Kateřina Lánská
katerina.lanska@clovekvtisni.cz
+420 778 442 555
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2021 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM