ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33

Adresa

Dvorského 115/33, 779 00 Olomouc

Koordinátorka světové školy

Pavlína Vrbová

Vedení školy

Mgr. Jan Kolisko

Webová stránka

www.zskopecek.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2020 do roku 2022. Certifikát Světová škola prodloužen do roku 2027.

O škole

Naše škola ZŠ a MŠ Dvorského, Olomouc – Svatý Kopeček se nachází na místě, které má velmi silný Genius loci.
Místo nad Olomoucí s Bazilikou Navštívení Panny Marie, zoologickou zahradou a
lesy kolem dokola. Máme aktivní tým pedagogů a otevřené děti.
Globální témata vnímáme jako nezbytnou součást výuky. Letos jsme se kromě jiného zapojili do Týdne globálního vzdělávání, budeme testovat výukové lekce k Udržitelné spotřebě a věříme, že vstup do Světové školy bude další smysluplný podnět pro začleňování témat do výuky.
Světovou školu bereme jako výzvu a cestu. Jsme přesvědčeni, že případný titul by pro nás byl oceněním a pozitivní zpětnou vazbou, že jsme nakročili správným
směrem. Naším cílem především je udělat něco skutečně smysluplného.

POŘÁDANÉ MÍSTNÍ AKCE

Školní rok 2021/22

Výstava „Na plotě“

Cílem akce byla témata životní prostředí, zdraví obyvatel a kvalitní život, klimatické změny a mír a řešení konfliktů. Žáci se dozvěděli informace, zhlédli videa na webu a zajímali se o danou problematiku, se kterou poté seznámili spolužáky. Menší žáci se zapojili zejména výtvarně a rozvíjeli svoji fantazii, zamysleli se nad daným tématem, s učitelem si o tématu povídali. Z výtvarných výtvorů žáků byla vytvořena výstava ve venkovních prostorách školy, aby s tématy a zapojením žáků byla seznámena i širší veřejnost.

 

Školní rok 2020/21

Knihovnička na zastávce

Projekt se zaměřil na téma kvalitní vzdělávání a udržitelná města a obce. V rámci uzavření školy v důsledku pandemie se žákovský tým rozhodl vyrobit, instalovat a udržovat knihovničku na zastávce MHD. Žáci sami vyrobili knihovničku, vytvořili informační plakátů s pravidly využívání knihovničky a získání starších, ale kvalitních knih pro veřejnost. Vzhledem k velkému pohybu osob na zastávce Svatý Kopeček Bazilika má knihovnička velký ohlas a o knihy je zájem.

A jak akci hodnotí žáci?

Z. Č. (8. třída) – „Výroba knihovničky mě moc bavila, doufám, že přispěje k osvětě mezi lidmi.“

L. B. (7.třída) – „Vytváření plakátu bylo mě v době Covidu zábavou, škoda že někteří lidé nedodržují pravidla uvedená na plakátku.“

M. N. (8. třída) – „Výroba knihovničky mě přesvědčila, že jsme my žáci schopni udělat pro ostatní něco samostatně, mám radost, že lidé knihovničku využívají.“

 

Školní rok 2019/20

Sbírka zimního oblečení pro Domov Svaté Anežky

Žáci ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského se letos věnovali tématům chudoby, udržitelné výroby a spotřeby. Žáci si nejprve pomocí otázek, které si sami nastavili, zmapovali povědomí o problematice nejen mezi sebou, ale i mezi svými rodiči. Ukázalo se, že daná témata jsou zajímavá a motivující pro obě oslovené skupiny. Žáci se tedy rozhodli ve spolupráci s charitní organizací Domov Svaté Anežky naplánovat sbírku zimního oblečení. Pod vedením paní učitelky nejprve vytvořili propagační plakáty, které následně rozmístili po škole a propagovali akci mezi svými spolužáky. Později plakát sbírky umístili i do veřejné vývěsky školy na místním hlavním náměstí. Do sbírky konané na začátku října se aktivně zapojili žáci, někteří pedagogové školy, a dokonce i několik jednotlivců mimo školu. Celkem se podařilo nasbírat 10 plných tašek a 2 pytle zimního oblečení v použitelném stavu. Toto zimní oblečení bylo předáno vedení domova s ujištěním, že nic nepřijde nazmar - pokud by některé věci nebyly vhodné pro obyvatele domova, tak vedení domova pošle věci do centra Charity v Olomouci. U žáků měla daná akce veliký ohlas a ti již hned po akci přemýšleli nad další podporou Domova.

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM