ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33

Adresa

Dvorského 115/33, 779 00 Olomouc

Koordinátorka světové školy

Pavlína Vrbová

Vedení školy

Mgr. Jan Kolisko

Webová stránka

www.zskopecek.cz

Certifikát

2020-2023

O škole

Naše škola ZŠ a MŠ Dvorského, Olomouc – Svatý Kopeček se nachází na místě, které má velmi silný Genius loci.
Místo nad Olomoucí s Bazilikou Navštívení Panny Marie, zoologickou zahradou a
lesy kolem dokola. Máme aktivní tým pedagogů a otevřené děti.
Globální témata vnímáme jako nezbytnou součást výuky. Letos jsme se kromě jiného zapojili do Týdne globálního vzdělávání, budeme testovat výukové lekce k Udržitelné spotřebě a věříme, že vstup do Světové školy bude další smysluplný podnět pro začleňování témat do výuky.
Světovou školu bereme jako výzvu a cestu. Jsme přesvědčeni, že případný titul by pro nás byl oceněním a pozitivní zpětnou vazbou, že jsme nakročili správným
směrem. Naším cílem především je udělat něco skutečně smysluplného.

Školní rok 2019/20

Sbírka zimního oblečení pro Domov Svaté Anežky

Žáci ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského se letos věnovali tématům chudoby, udržitelné výroby a spotřeby. Žáci si nejprve pomocí otázek, které si sami nastavili, zmapovali povědomí o problematice nejen mezi sebou, ale i mezi svými rodiči. Ukázalo se, že daná témata jsou zajímavá a motivující pro obě oslovené skupiny. Žáci se tedy rozhodli ve spolupráci s charitní organizací Domov Svaté Anežky naplánovat sbírku zimního oblečení. Pod vedením paní učitelky nejprve vytvořili propagační plakáty, které následně rozmístili po škole a propagovali akci mezi svými spolužáky. Později plakát sbírky umístili i do veřejné vývěsky školy na místním hlavním náměstí. Do sbírky konané na začátku října se aktivně zapojili žáci, někteří pedagogové školy, a dokonce i několik jednotlivců mimo školu. Celkem se podařilo nasbírat 10 plných tašek a 2 pytle zimního oblečení v použitelném stavu. Toto zimní oblečení bylo předáno vedení domova s ujištěním, že nic nepřijde nazmar - pokud by některé věci nebyly vhodné pro obyvatele domova, tak vedení domova pošle věci do centra Charity v Olomouci. U žáků měla daná akce veliký ohlas a ti již hned po akci přemýšleli nad další podporou Domova.

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 777 761 784
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Jitka Holasová
jitka.holasova@clovekvtisni.cz
+420 723 717 944
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM