Křesťanská střední škola, základní škola a mateřská škola Elijáš, Praha 4 - Michle

Adresa

Baarova 360, 140 00 Praha 4 – Michle

Koordinátorka světové školy

Lenka Vurstová, tel: , lenka.vurstova@elijas.cz

Vedení školy

Ing. Hana Loderová, tel: +420 734 527 074, reditel@elijas.cz

Webová stránka

www.elijas.cz

Certifikát

2020

O škole

Naše škola je jako strom, jehož kořeny stojí na pevných morálních principech. A i když je koruna tohoto stromu hodně rozvětvená, protože školu navštěvují žáci různých národností či  náboženství, vždy nás spojuje pevný kmen tolerance a respektu.  Z koruny stromu lze dohlédnout daleko do kraje i dívat se vzhůru k nebi, stejně jako v naší škole „Elijáš“. Globální témata jsou přirozenou součástí výuky,  především v ZSV, Biologii, Křesťanské výchově, Ekonomice, Dějepisu či v jazycích. Vyskytují se ale i v předmětech, kde by je nikdo nečekal, například v Matematice či v hodinách Tělesné výchovy.  O tématech diskutujeme, účastníme se nejrůznějších přednášek, píšeme seminární práce a vytváříme prezentace. O titul Světová škola jsme se ucházeli, protože se nechceme zajímat jen o sebe. Není nám lhostejný svět ani prostředí, ve kterém žijeme. Všichni jsme součástí jednoho celku, za který neseme svůj díl odpovědnosti.

Školní rok 2019/20, podzim 2020

Brumlovka proti nerovnostem

Jako první téma v programu jsme si vybrali chudobu a nerovnost, které se váží k 10.globálnímu cíli. Chtěli jsme poukázat na to, že se tato témata dotýkají lidí i v našem bezprostředním okolí a naším cílem bylo zmapovat obecné povědomí o chudobě. Také jsme chtěli porovnat, jak se naše názory liší od názorů druhých a posléze je porovnat se samotnou skutečností. Vše jsme chtěli spojit i s finanční podporou Nadační fondu Elijáš, který pomáhá žákům a studentům školy.

Tématu jsme se věnovali v několika předmětech. V němčině jsme se naučili odborné pojmy. Zjišťovali jsme a srovnávali poměry v ČR, Německu a USA (procento lidí žijících pod hranicí chudoby, hranice chudoby v těchto zemích ap.). V hodinách Komunikační a mediální činnosti jsme řešili tvorbu dotazníku k našemu průzkumu. V rámci Ekonomiky jsme se seznámili s pojmy minimální mzda, životní minimum, kurzarbeit a další. Nejvíce nás zasáhlo téma matek samoživitelek, kdy pro nás bylo nepředstavitelné, že není samozřejmé mít pro děti k dispozici každý den ovoce a zeleninu. V hodině Slohu jsme vytvořili novinovou zprávu k Nadačního fondu Elijáš a připravili plakáty. Nakonec jsme se vypravili „mezi lidi“. V rámci farmářských trhů jsme na náměstí Brumlovka udělali průzkum mezi kolemjdoucími, kde jsme využili náš připravený dotazník. Na trhu jsme měli také informační stánek s vytvořenými plakáty. Povedenou akci jsme nakonec zakončili v místní cukrárně.

Pedagogové  v rámci projektu na studentech v průběhu zkoumání tématu viděli posun  v jejich přemýšlení – od názoru “nás se to netýká”, “proč bychom to řešili na soukromé škole”, k zjištění  “ano, ono se nás to týká.” To pro ně byla největší odměna.

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Ondřej Klímek
ondrej.klimek@arpok.cz
+420 581 111 907
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz/opravdovysvet


Alena Kohoutová
alena.kohoutova@adra.cz
+420 607 047 476

KONTAKT PRO MÉDIA
Kateřina Lánská
katerina.lanska@clovekvtisni.cz
+420 778 442 555
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2021 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM