26. základní škola Plzeň

Adresa

Skupova 22,301 00 Plzeň

Koordinátorka světové školy

Zlata Langmaierová

Vedení školy

Eva Švolbová

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2020 do roku 2022.

O škole

Mohl bych rozsáhle popisovat, jak se naše škola pravidelně zúčastňuje různých projektů, exkurzí či akcí pro studenty, ale jsem přesvědčen o tom, že v tomto netkví výjimečnost, jelikož toto považuji za standard každé moderní školy. Nebojím se však tvrdit, že výjimečnost naší školy spočívá ve správně nastaveném vztahu mezi studentem a pedagogem napříč celou naší školou. Vzájemný respekt a především jedinečnost každého takového vztahu, není obohacující jen pro naše studenty, ale v neposlední řadě i pro nás samotné pedagogy.
V dnešním globálním světě, aniž bychom si to sami uvědomovali, tak jakákoliv akce jedince se může rychleji či pomaleji projevit na opačné straně světa, a to jak v pozitivní, tak i negativní podobě. Jsem přesvědčen o tom, že tento podstatný fakt, který se snažíme našim studentům předat ve stravitelné podobě napříč jednotlivými předměty, se může stát jednou z cest, jak lépe pochopit složitost a vzájemnou závislost současného světa. Studentům se v souvislosti s globálními tématy, respektive problémy, snažíme vštípit, že každý člověk a tudíž i oni samotní mohou přispět ke změně, která povede minimálně k zamyšlení nad daným tématem v praxi – třídění odpadu, konzumní způsob života, nadprodukce odpadu, plýtvání potravinami…
Naše škola považuje už samotnou možnost ucházet se o získání titulu Světová škola za skvělou příležitost, jak rozšířit povědomí o fungování světa v globálních souvislostech. Samotný zisk titulu Světová škola byl jen velkým bonusem výsledku dlouhodobé systematické práce, který by mohl naší škole pomyslně otevřít dveře ke spolupráci s jinými subjekty mimo hranice školy. Zároveň si uvědomujeme, že pomyslný zisk titulu pro školu znamená obrovskou odpovědnost za osvětu v daném tématu, kterou jsme ale s velkou chutí přijali.

 

 

Přehled místních akcí

školní rok 2019/20

Císařovy nové šaty

Cílem projektu bylo, že žáci uspořádají prodejní výstavu a módní přehlídku z recyklovaných věcí či věcí, které by se jinak vyhodily, v rámci které budou zvyšovat povědomí o odpovědné spotřebě. Škola tím přispívá k rozvoji sebevědomé generace, která se nenechá ovlivnit, má vlastní kritické myšlení a zdravý přístup k sobě samému i ke svému okolí. Místní akcí chtěli žáci přispět k tomu, že žáci i rodiče mají zdravý pohled na ekologii skrze design a umění a eliminují příčiny a dopady „fast fashion.” Kvůli vládním opatřením akce proběhla v podobě projektového dne pro celou školu, který byl zaměřený na oděvní průmysl, jeho dopady a přesahy z hlediska globálních problémů. Jelikož oděvní průmysl obsazuje první příčky v oblasti znečišťování životního prostředí, což se i velmi často děje za nelidských podmínek, chtěli učitelé touto formou žákům ukázat směr, jak recyklovat staré oblečení. Ukázat jim, že ne vše, co je staré a děravé, patří do koše a že vlastně být OUT znamená být IN. Směrovat je k tomu, že nejdůležitější je začít sám u sebe a probudit v nich cit pro inovaci.  

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM