SOŠ obchodu a služeb Olomouc

Adresa

Štursova 14, Olomouc 779 00

Koordinátorka světové školy

Mgr. Vladislava Řihošková

Vedení školy

PhDr. Pochyla Ladislav

Webová stránka

https://www.stursovka.cz/

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2019 do roku 2021.

O škole

SOŠ obchodu a služeb – „Štursovka“ je škola s dlouholetou tradicí v našem městě. V současné době se ve škole vzdělává asi 500 žáků, kteří se připravují na praktická povolání ve tříletých učebních oborech - Kuchař-číšník, Pekař, Prodavač, Kadeřník, Aranžér, Operátor skladování, Výrobce potravin nebo Cukrář. Kromě učebních oborů máme i obory studijní - čtyřletý maturitní obor Gastronomie a nástavbové studium oboru Podnikání ve dvou formách - dvouleté denní a tříleté večerní.

Našim žákům nabízíme kromě kvalitní výuky i množství nejrůznějších aktivit, které jim pomohou lépe se uplatnit v praktickém životě. Žáci se aktivně zapojují do aktivit, jako jsou charitativní sbírky, projektové dny, či dlouhodobě pracují na projektech např. Jeden svět na školách nebo Krokus.

Škola dlouhodobě považuje zapojení globálních témat do výuky za potřebné a důležité pro vzdělávání a život studentů. Během studia na naší škole jsou žáci zapojováni do různých aktivit a vyučujícími vedeni k tomu, aby sledovali a hodnotili změny současného světa. Globální témata jsou zařazena nejen do výuky občanské nauky či společenské výchovy, ale i práva a ekonomiky.

Zapojení do projektu Světová škola je pro naši školu možnost, jak zúročit aktivity, kterým se dlouhodobě věnuje a „prodat“ výsledky práce našich žáků. Zároveň se výuka a aktivity obohatí o nová témata a metodické přístupy, které by škola chtěla podporovat a rozvíjet. Chtěli bychom být dobrým příkladem ostatním školám, ale i široké veřejnosti. Pevně věříme, že se nám to podaří.

 

POŘÁDANÉ MÍSTNÍ AKCE

2018/2019

Štursovka se učí - neplýtvat a pomáhat

Cílem bylo seznámit širokou veřejnost s problémem, který se dotýká nás všech, a to je plýtvání s potravinami. V rámci akce studenti prezentovali veřejnosti, jak lze bezezbytkově zpracovat většinu potravin v domácnosti. Část studentů prováděla dotazníkové šetření u veřejnosti na téma plýtvání s potravinami v domácnosti. Na základě dlouhodobější spolupráce se spolkem Trend (charitativní sbírka „Zasukované tkaničky“) jsme se domluvili, že se připojíme k další plánované sbírce a s ní spojené kulturní akci na Horním náměstí v Olomouci, konané dne 24. 4. 2019. S žáky jsme připravili stánek, ve kterém žáci informovali kolemjdoucí o projektu a nabízeli občerstvení, které sami připravili v rámci projektu. Lidé si cestou přes náměstí poslechli známé olomoucké skupiny, přispěli do sbírky a ochutnali naše výrobky (sušenky z mláta a mrkváč) Dále celý rok probíhaly pro žáky přednášky či exkurze (spolupráce s Menu pro změnu, Zachraňme jídlo, návštěva Potravinové banky v Olomouci a neformální setkání s člověkem, který se věnuje dumpster divingu). V rámci odborného výcviku oboru Kuchař – Číšník proběhl kurz studené kuchyně – Vaření bezezbytku z levných surovin.

Jak se akce líbila žákům? 

E. S. – perfektní, vůbec jsem netušila, že to bude takového rozsahu.

M. K. – jsem velice ráda, že jsem do toho šla. Poznala jsem nové lidi, i mé nevídané schopnosti.

J. S. – vůbec nevím co bych měnil, moc se mi to líbilo.

Z. Š. – děkuji za to, že jsem se mohla akce zúčastnit, příště bych chtěla zase.

M. B. – velice pozitivně, jsem ráda, že naše škola něco takového dělá, protože co vím od mých kamarádů, tak nikdo nic takového ve škole nemá.

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 777 761 784
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Jitka Holasová
jitka.holasova@clovekvtisni.cz
+420 723 717 944
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM