ZŠ Npor. Loma Příbor

Adresa

Školní 1510, 742 58 Příbor

Koordinátorka světové školy

Mgr. Vladislava Strnadová

Vedení školy

Mgr. Ján Drtil

Webová stránka

https://www.zs-lomapribor.cz/wp/

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2019 do roku 2021.

O škole

Náš vzdělávací program se jmenuje Svět pro děti. Samotné slovo SVĚT a žádné vysvětlování nepotřebuje. No a ve slově SVĚT má každé písmeno svůj konkrétní význam – S jako SPORT, VĚ jako VĚDĚNÍ a T jako TVOŘIVOST. Sportujeme, učíme se, jsme kreativní. Naše škola je velká, moderní, plná slunce, má dvě tělocvičny, pozemek, hříště.

Globální témata se pravidelně vyskytují v učebních plánech – např. v prvouce, v přírodopise, ve fyzice, v zeměpise, ve výchově k občanství, ve výchově ke zdraví… V průběhu školního roku pořádáme různé akce – např. Stonožkové hnutí, kdy se snažíme vydělat různými způsoby  peníze, které pomáhají doslova na celém světě. Zúčastňujeme se různých vzdělávacích akcí mimo školu –např. Legiovlak, Osobnost Nikolase Wintona, spolupracujeme s Občanským sdružením Hájenka v Kopřivnici, v celé škole třídíme….

Myslím, že hlavním důvodem, proč chceme být světoví, je to, že chceme, ať se o našich aktivitách dozví co nejvíce lidí – dětí, jejich rodičů, prarodičů, více kolegů, prostě celá příborská veřejnost. A ještě víc, a ještě víc. Chceme to říct VŠEM.

 

                                                         

 

POŘÁDANÉ MÍSTNÍ AKCE

2018/2019

Co pijeme a z čeho?

Naším dlouhodobým záměrem projektu je zamezit zbytečnému nakupování plastových lahví a zbytečnému a nezdravému nakupování sladkých nápojů. Chceme přispět k tomu, aby si lidé v našem městě uvědomili, že to, co je nejlevnější, vždy a všude dostupné – voda, není pro všechny lidi tak samozřejmé. A zároveň, že je to ta nejlepší možná varianta pitného režimu. Problém vnímáme jako globální v souvislosti s 12. cílem udržitelného rozvoje SDGs. – Odpovědná výroba a spotřeba, konkrétně bod 12. 5. - Do roku 2030 výrazně snížit produkci odpadů s pomocí prevence, redukce, recyklace a opětovného používání. Nepochybně s naším projektem souvisí i cíl číslo 6 – Pitná voda, kanalizace. Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi. Z dotazníků, které jsme rozdali všem dětem v naší škole, vyplynulo, že děti často mění lahve, ze kterých pijí, někteří žáci nepijí vůbec a opravdu zdravou lahev má jen několik žáků. Abychom mohli některé věci porovnat a ukázat, jak je naše chování neekonomické, provedli jsme několik výpočtů a čísla promluvila velmi jasně.

Jak akci hodnotí žáci?

D. L. 9. A – Není mi jedno, jak to tady bude jednou vypadat, chci zdravou zem pro moje děti.

J. U. 9. A – Globální témata jsou důležitá, jsem rád, že jsme se jim věnovali.

A. V.  8. A – Nechci vyhazovat peníze za zbytečné plastové lahve, překvapilo mě, kolik dětí běželo.

N. T. 8. B – Běh pro vodu byl zábavný, a přesto tak důležitý. Chci se světovce dál věnovat.

M. Ř. 8. B – Akce byla super. Příště bych chtěla, aby mohli běžet i rodiče.

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 777 761 784
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Jitka Holasová
jitka.holasova@clovekvtisni.cz
+420 723 717 944
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM