ZŠ a MŠ Pramínek

Adresa

Heyrovského 13, Brno 635 00

Koordinátorka světové školy

Markéta Hulánová

Vedení školy

Helena Hlouchová, Božena Havelková

Webová stránka

www.praminek.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2019 do roku 2021.

O škole

Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o.p.s. je místo, které podporuje rozmanitost a odlišnost každého dítěte. Dětem v naší škole se snažíme zajišťovat bezpečné prostředí plné inspirativních podnětů, které přispívají k jejich individuálnímu rozvoji. Důležitá je pro nás spolupráce rodiny a širší komunity, což se snažíme zajistit vstřícným komunikativním přístupem a příjemným prostředím.

Ve škole se snažíme témata globální výuky zařazovat celoročně a napříč předměty. Děti mají tematizované dny týkající se environmentálních témat jako třídění odpadu a úklid okolí školy. Organizujeme také kulturní akce k příležitostem svátků, kdy finančním výtěžkem podporujeme ty, co to potřebují.

Osobně si myslíme, že s tématy GRV již pracujeme napříč předměty v celé škole. Rádi bychom se ve tvorbě projektů s GRV tematikou zlepšili a strukturovaně ji uchopili napříč kurikulem všech ročníků. Chceme našim dětem nabídnout pestrou možnost vzdělávání a kreativní tvorby, seberozvoje a seberealizace.

 

školní rok 2018/2019

Den pro vodu

Žáci prostřednictvím projektových aktivit vnímali důležitost vody a hospodaření s ní z globálního hlediska. Žáci nejprve zkoumali kvalitu vody v okolí školy a výsledky budou publikovat. Poté za podpory učitelů a dobrovolníků z řad rodičů instalovali nádrže na zachytávání dešťové vody na pozemku školy, realizovali jarní úklid, čištění a rekultivaci školních jezírek a pítek. Během Dne pro vodu zhlédli environmentální filmy jako Aldabra, Poslední lovci, Sea of life, Každá kapka se počítá či Krajina v tísni a sdíleli své pocity a názory, které filmy vyvolaly. Odpoledne společně za podpory veřejnosti vyčistili v rámci místní akce chráněné území Skalky v bezprostřední blízkosti Brněnské přehrady. Učitelům, žákům, rodičům i veřejnosti se podařilo sesbírat devadesát 240l pytlů nepořádku, více než 20 pneumatik a dalších kuriózních věcí jako kapota od auta či slunečník. 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM