VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská

Adresa

Štěchovice 4176, 767 01, Kroměříž

Koordinátorka světové školy

Soňa Pyšňaková

Vedení školy

Michal Pospíšil

Webová stránka

https://www.potravinarska-skola.cz/

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2019 do roku 2021.

O škole

VOŠP a SPŠM Kroměříž připravuje jako jediná v ČR odborníky pro oblast mlékárenství a následně i širšího potravinářství již 116 let. Poskytujeme vzdělání v sekundární i terciární oblasti a aktivně se věnujeme celoživotnímu vzdělávání dospělých (možnost získání profesních rekvalifikací či absolvování odborných přednášek apod.). Jsme malou školou rodinného typu, se studenty pracujeme dlouhodobě, ve vstřícném, důvěrném prostředí a tvůrčí atmosféře.

Globální témata tvoří přirozenou součást školních vzdělávacích programů: v hodinách společenských věd a jazyků i v odborných předmětech (technologie nakládání s odpady, základy toxikologie a ekologie, výživa člověka, technologie potravin a technologie mléka). V nadstavbové části se globálním tématům věnujeme formou exkurzí (historické: Osvětim, Vídeň; odborné: ekofarmy, úpravna vody a čistička odpadních vod, jatka apod.), projektů (Erasmus v UK a Holandsku), aktivit (sbírka pro kroměřížský psí útulek Čápka, sbírka pro Světlušku), návštěv (p. generál Vranský - pilot RAF a bývalý student naší školy; studenti z Ruska, Mexika, Indie, Brazílie) a přednášek (Kola pro Afriku, Úřad práce KM, Policie ČR, ochrana zdraví a pomoc potřebným – darování kostní dřeně). 

Uvítáme přesnou a jasně strukturovanou metodiku pro GRV, aby naše aktivity měly viditelný a efektivní dopad. Chceme školu učinit atraktivnější pro uchazeče o studium a současným studentům nabídnout možnost tvořit, vnímat, ovlivňovat, učit se, pomáhat a radovat se z poctivé a společné činnosti. Pedagogům bychom rádi více naplnili potřebu rozšiřovat studentům obzory a trávit s nimi čas nezištnou prací na smysluplných projektech.

 

školní rok 2018/2019

Mise hliník

Cílem akce bylo informovat obyvatele Kroměříže a snažit se do běžného chodu života zavést třídění hliníku, protože se špatně zpracovává, škodí zdraví a plechovky válející se po městě lidem vadí. Studenti vytvořili sběrné boxy, které umístili na veřejná místa ve městě jako je knihovna, mateřské centrum, školy a prodejny. Krabice pravidelně vyprazdňují a ukázalo se, že pokud občané mají možnost hliník třídit, využívají toho. Na Základní škole Zachar realizoval školní tým ekoworkshop pro žákovský parlament, který podpořil význam třídění hliníku.

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Ondřej Klímek
ondrej.klimek@arpok.cz
+420 581 111 907
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Kateřina Lánská
katerina.lanska@clovekvtisni.cz
+420 778 442 555
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2021 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM