ZŠ T. G. Masaryka Milovice

Adresa

Školská 112, Milovice, 289 23

Koordinátorka světové školy

Jana Třetinová

Vedení školy

Lada Flachsová

Webová stránka

www.zsmilovice.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2019 do roku 2021.

O škole

Základní škola T. G. Masaryka Milovice myslí na svoje žáky. Zlepšuje klima školy pomocí fungujícího dětského parlamentu. Dbá na moderní vybavení učeb, především multimediální technikou, což vede k zatraktivnění výuky.  Nezbytnou součástí vize školy je plně funkční inkluze žáků s poruchami učení a chování.

Témata Globálního rozvojového vzdělávání jsou součástí Školního vzdělávacího plánu „Škola základ života“ Výuka GRV probíhá nejen v rámci průřezových témat daných předmětů (D, VkO, Př, jazyky, ….), ale i v samostatném předmětu Osobnostní a sociální výchova, který je vřazen do pravidelného rozvrhu každého žáka jednou týdně. Dále je na škole běžná projektová výuka, která se těmto tématům taktéž věnuje. Témata GRV jsou také na seznamu plánu a činností dětského parlamentu.

Mnoho projektů, které již na naší škole probíhají či nově vzniknou, k široké škále témat Globálního rozvojového vzdělávaní budou spojeny. Dá se říci, že hledáme  zastřešující pojem pro tyto aktivity, které spojují první i druhý stupeň naší školy. Myslíme si, že titul Světová škola bude tím pravým.

 

2018/2019

Stop plastovým obalům

Cílem akce bylo přispět k péči o životní prostředí snížením používání plastových sáčků a tašek při běžném nákupu a zvýšit počet žáků, kteří nebudou využívat jednorázové sáčky k svačinám. Žáci ve spolupráci s Klubem seniorů Milovice a třemi domovy pro seniory - v Lysé nad Labem, v Bechyni a Praze, vyrobili tašky a sáčky např. ze starých záclon nebo uháčkovali. Také navázali spolupráci s místními obchodníky, kteří umožnili zákazníkům nákup do vlastních látkových obalů a s bezobalovým obchodem v Lysé nad Labem. Někteří z nich označili svou prodejnu či firmu logem „Stop plastovým obalům“. V dubnu proběhl Jarní jarmark, kde byla myšlenka představena a propagována a kde se prodávaly látkové sáčky a háčkované tašky.

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM