Základní škola a mateřská škola Třebenice

Adresa

Paříkovo náměstí 133, Třebenice, 411 13

Koordinátorka světové školy

Mgr. Lucie Racková, tel: , zstrebenice@zstrebenice.cz

Vedení školy

Mgr. Stanislav Novák, tel: ,

Webová stránka

http://www.zstrebenice.cz/

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2018 do roku 2020.

O škole

Základní škola Třebenice je spádovou školou pro Třebenice a několik okolních obcí. Většina žáků do školy dojíždí. Prostředí školy je téměř venkovské, proto vedeme žáky ke vztahu k přírodě. Posilujeme u žáků vztah k místu, kde žijeme. Chceme, aby se prostřednictvím projektů zapojili do zlepšování kvality života v obci a vytvořili si pocit spoluzodpovědnosti. Zaměřujeme se na ekologická témata (aktivní účast v programech Ekoškola, Škola pro udržitelný život,  Litter Less, Rorýsí školy, Recyklohraní, …).

Globální témata zařazujeme do výuky různých předmětů (výchova k občanství, zeměpis, dějepis, ekologické výchova). Některá témata jsou součástí našich projektových dnů (Den Země, Den zdraví). Také se zapojujeme do regionálních projektů nebo mezinárodních programů a jejich prostřednictvím globální témata naplňujeme.

Globalizace se stává součástí našeho běžného života. Zapojením do programu podporujeme u žáků zájem o aktuální dění, sledujeme projevy globalizace v našem okolí, porovnáváme. Diskutujeme a společně hledáme řešení. Učíme se pomáhat lidem v blízkém okolí i lidem na druhém konci světa.

2018/19

téma: fairtrade

K naplnění našich cílů jsme si vybrali téma fairtradeového obchodu. Při realizaci Třebenických férových dnů jsme formou přednášek poznali příčiny a důsledky nerovnoměrnosti života na Zemi. Seznámili jsme mladší žáky s pojmem Fair trade, se základními cíli a principy obchodu Fair trade. Ujasnili si, jak obchod ve světě funguje, kdo je zde producent a kdo spotřebitel. Porovnali jsme život lidí v rozvojových zemích s životním stylem a standartem své rodiny. Pochopili jsme vzájemnou závislost a propojenost světa. Současně jsme zvýšili informovanost o Fair trade mezi žáky, učiteli i rodiči.

Ve dnech 23. – 24. 5. 2019 se uskutečnil 2. ročník Třebenických férových dnů, které jsme začali pořádat v loňském školním roce jako součást naší účasti v projektu Světová škola. Letošní ročník provázely dvě výstavy instalované na chodbě I. stupně naší školy: Příběh banánu a Naše boty. Výstavy nám zapůjčila společnost Fairtrade Česko Slovensko. Z Ekumenické akademie v Praze jsme získali propagační materiály a letáčky.

Všichni žáci naší školy se zúčastnili přednášek o Fairtrade. 23. května byly přichystány přednášky pro I. stupeň. S organizací nám pomáhal pan farář Pavel Klinecký, milými hosty byli Leonardo Teca a Magda Jelínková. Angolan Leonardo Teca si s dětmi povídal o životě dětí v chudých afrických zemích a společně s dětmi porovnával život našich dětí se životem jejich vrstevníků v Africe. Magda Jelínková, která v Praze vede Obchůdek jednoho světa, seznámila žáky s myšlenkou fairtradeového obchodu a přivezla s sebou na ukázku výrobky splňující certifikaci Fairtrade. Děti také mohly ochutnat fairtradeovou čokoládu, čaj nebo kakao.

Pro žáky II. stupně byly podobné přednášky připraveny na pátek 24. 5., doplněny byly o promítání dokumentárního filmu „Jak se žije pěstitelům kakaa“ od společnosti „Na Zemi“.

Na čtvrteční odpoledne si deváťáci před školou otevřeli Fairtradeovou kavárničku. Den předem pro ni napekli banánové a meruňkové muffiny s čokoládou. K muffinám nabízeli kávu, čaj nebo kakao.

Pro návštěvníky výstavy a kavárničky byl připraven také prodejní stánek s fairtradeovými výrobky. Kromě tradičních výrobků – kávy, kakaa a čokolády se zde prodávaly i rukodělné výrobky. S prodejem pomohli i osmáci. Chlapci měli pro menší děti připravenu soutěž – složit znak Fairtrade rozstříhaný na puzzle.

Počasí nám přálo, účast návštěvníků byla hojná, a tak se nám celá akce vydařila.

http://www.regionalnitelevize.cz/cz/2-usti-nad-labem--litomericko--blok-reportazi-11-4-2018.html?id=45077

2017/18

téma: fairtrade

Třebenické férové dny

30. října a 1. listopadu 2017

Cílem akce bylo seznámit děti 1. stupně o myšlence fairtradového obchodu. Akce byla uspořádána ve spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Třebenicích a Městským úřadem v Třebenicích.

V rámci férových dnů proběhly dvě přednášky na téma fairtrade, a to od pana faráře Klineckého a paní Lukášové, zakladatelky Obchůdku jednoho světa. Účastníci se mohli podívat i na dvě expozice: „Za férovou čokoládu“ a „Příběh férové kávy“. Výstavy byly otevřeny i pro širokou veřejnost. Na závěr byla připravena malá ochutnávka Fairtrade výrobků, např. čokolád a čajů.

Fairtrade kavárnička

7. dubna 2018

Cílem kavárničky bylo podpořit zájem žáků o aktuální dění, rozvíjet jejich občanské kompetence a podpořit je, aby se sami zapojili do veřejného života.

Žáci 8. třídy kavárničku pečlivě připravovali. Vyráběli plakáty, nápojové lístky a chystali výzdobu. Také zorganizovali soutěže pro děti. Poté pomáhali občerstvení a nápoje prodávat. Zároveň probíhala výstava „S Fairtrade můžeš změnit svět“.

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Ondřej Klímek
ondrej.klimek@arpok.cz
+420 581 111 907
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz/opravdovysvet


Alena Kohoutová
alena.kohoutova@adra.cz
+420 607 047 476

KONTAKT PRO MÉDIA
Kateřina Lánská
katerina.lanska@clovekvtisni.cz
+420 778 442 555
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2021 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM