Základní škola a mateřská škola Třebenice

Adresa

Paříkovo náměstí 133, Třebenice, 411 13

Koordinátorka světové školy

Mgr. Lucie Racková, tel: 774 000 262, zstrebenice@zstrebenice.cz

Vedení školy

Mgr. Stanislav Novák, tel: 774 000 252, reditel@zstrebenice.cz

Webová stránka

http://www.zstrebenice.cz/

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2018.

O škole

Základní škola Třebenice je spádovou školou pro Třebenice a okolní obce a snad i proto u nás vládně téměř venkovská atmosféra. Vedeme žáky ke vztahu k přírodě a k naší obci, regionu. Chceme, aby se zapojovali do zlepšování kvality místního života a vytvořili si tak pocit spoluzodpovědnosti za něj. Věděli, že jej mohou ovlivňovat. Formou aktivní účast v regionálních projektech i mezinárodních  programech Ekoškola, Škola pro udržitelný život,  Rorýsí školy, Recyklohraní a další  pracujeme jak s ekologickými  a globálními témata. Protože se globalizace stává součástí našeho běžného života, zařazujeme je do výuky různých předmětů - výchova k občanství, zeměpis, dějepis, ekologické výchova. Jsou také součástí našich projektových dnů - Den Země, Den zdraví. Pomocí Světové školy podporujeme u žáků zájem o aktuální dění, společně zkoumáme projevy globalizace obecně i v našem okolí. Diskutujeme o ní  a společně hledáme řešení. Tak se učíme pomáhat lidem v blízkém okolí i lidem na druhém konci světa.

 

Školní rok 2020/21

Třeběnické férové dny online  a na dálku - I přes letošní omezení prezenční výuky jsme se v aktivitách Světové školy snažili navázat na naše už tradiční téma „fairtrade“. Před vánočními a velikonočními svátky jsme k prodeji „přes okno“ nabízeli fairtradové potravy. Žáci s rodiči je pak často využili ke svátečnímu vaření a pečení, jak nám ilustrovali zaslané recepty i fotografie z pečení. Na jaře jsme jak rodiny, tak i ostatní obyvatele obce  motivovali k zapojení se do mezinárodní „Férové snídaně“ , která letos výjimečně nespočívala v komunitní snídani, ale v rodinném piknikování v přírodě. Podle velkého množství fotografií, s námi v sobotu 8.5.2021 venku „snídalo“ opravdu velké množství místních. 

A do třetice jsme v průběhu května připravili s žáky venkovní rodinný kvíz se stanovišti po celé obci. Chtěli jsme tak podpořit nejen pohyb dětí venku při nouzovém stavu, ale přiblížili jim právě téma fairtrade i možnosti lokálního nákupu u prodejců kolem Třebenic. Pro starší žáky jsme kvíz obohatili o práci s  QR kódy. Vyluštěná tajenka pak pátrače dovedla na místo, kde si mohli vyzvednout diplom a drobnou odměnu. Podle toho jsme ve finále spočítali, že se na naši vzdělávací  procházku vydalo  téměř 150 dětí. Někteří z nich trasu absolvovali sami, jiní ve skupinkách a menší děti s rodiči.

„Světová škola nám dává příležitost využívat projektovou výuku, která nám přináší větší kontakt s dětmi. Společně sdílíme výsledky své práce, spolupracujeme, navzájem se poznáváme – prostě jsme si blíž.“   Mgr. Lucie Racková  (učitelka, školní koordinátorka programu)

 „Jsem ráda, že se naši žáci zapojují do života v naší obci. Mají tak pocit, že něco mohou změnit. Akce naší školy přispívají k soudržnosti a dobrým vztahům v obci.“  Mgr. Věra Zajptová (učitelka)

 

Školní rok 2018/19

Fairtrade a 2. ročník Třeběnických férových dnů - Pro tento školní rok jsme si pokračovali v tématu z loňska - Fairtrade.  Ve dnech 23. – 24. 5. 2019 jsme tedy zorganizovali 2. ročník Třebenických férových dnů. Všichni žáci naší školy se zúčastnili přednášek o Fairtrade. S organizací nám pomáhal pan farář Pavel Klinecký a milými hosty byli Leonardo Teca a Magda Jelínková.

Ve čtvrtek 23.května si s žáky I.stupně si Angolan Leonardo Teca povídal o životě dětí v chudých afrických zemích a společně ho pak porovnávali s jejich životy.  Magda Jelínková, která v Praze vede Obchůdek jednoho světa, je zase seznámila  s principy fairtradeového obchodu a  s sebou přivezla na ukázku výrobky splňující certifikaci Fairtrade. Žáci také mohli ochutnat fairtradeovou čokoládu, čaj nebo kakao. Na  odpoledne si deváťáci před školou otevřeli Fairtradeovou kavárničku. Den předem pro ni napekli  muffiny s čokoládou. k nimž nabízeli kávu, čaj nebo kakao. Pro návštěvníky výstavy a kavárničky byl připraven také prodejní stánek s fairtradeovými potravinami i řemeslnými výrobky, který obsluhovali "osmáci". Počasí nám přálo, účast návštěvníků byla hojná, a tak se nám celá akce vydařila. Nechyběla ani místní televize! Přednášky pro žáky II. stupně byly připraveny na pátek 24. 5., doplnilo je promítání dokumentárního filmu „Jak se žije pěstitelům kakaa“ od brněnské neziskové společnosti Na Zemi.

A jak celou akci vidí naši žáci?

Lucie: "Pomáhala jsem spolu s kamarádkou Míšou u fairtradeového stánku, dozvěděly jsme se spoustu informací o produktech se značkou Fairtrade. Ráda jsem přispěla."

Fanda: "Myslím si, že fairtrade opravdu lidem pomáhá a je dobré, že něco takového existuje. Sám jsem přispěl pečením a prodáváním fairtrade výrobků."

 Celou akci doplnily dvě výstavy v naší škole - Příběh banánu a Naše boty. Ty nám zapůjčila společnost Fairtrade Česko Slovensko. Z Ekumenické akademie v Praze jsme získali propagační materiály a letáčky

 

Školní rok 2017/18

Téma: Fairtrade a Třebenické férové dny - Jako naše první téma v programu Světová škola jsme si vybrali Fairtrade. S jeho konceptem jsme chtěli seznámit hlavně žáky I.stupně  naší školy.  Proto jsme 30. října a 1. listopadu 2017 uspořádali tzv. Třeběnické férové dny.Proběhly dvě přednášky  a to od pana faráře Klineckého a paní Lukášové, zakladatelky Obchůdku jednoho světa. Účastníci se mohli podívat i na dvě expozice: „Za férovou čokoládu“ a „Příběh férové kávy“. Výstavy byly otevřeny i pro širokou veřejnost. Na závěr byla připravena malá ochutnávka Fairtrade výrobků, např. čokolád a čajů. Jak vše probíhalo se můžete podívat ve fotogalerii. V uspořádání akce nám pomáhal místní Farní sbor Českobratrské církve evangelické a Městský úřad.

Fairtrade kavárnička - Na jaře jsme na podzimní přednášky navázali zorganizováním „Fairtrade kavárničky“, kterou v sobotu 7. dubna 2018 otevřeli žáci 8. třídy, jež ji celou pečlivě připravovali. Vyráběli plakáty, nápojové lístky a chystali výzdobu. Také zorganizovali soutěže pro děti. Samozřejmě pomáhali občerstvení a nápoje prodávat. Zároveň probíhala výstava „S Fairtrade můžeš změnit svět“  , kterou nám zapůjčila Ekumenická akademie Praha.

Uspořádáním obou akcí jsme chtěli žáky podpořit, aby se zajímali o aktuální problémy světa a aby přemýšleli o tom, jak se sami mohou zapojit do jejich řešení. Prakticky si i vyzkoušeli si i organizaci akce pro veřejnost. Tak jsme jim chtěli i ukázat, jak se můžou zapojovat do života obce, co jim to může přinést a jak ho mohou měnit. 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Ondřej Klímek
ondrej.klimek@arpok.cz
+420 581 111 907
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Kateřina Lánská
katerina.lanska@clovekvtisni.cz
+420 778 442 555
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2021 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM