ZŠ Příbor, Jičínská

Adresa

Jičínská 486 Příbor, 742 58

Koordinátorka světové školy

Zbyněk Machetanz

Vedení školy

Mgr. Jarmila Bjačková

Webová stránka

www.zsjicinska

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2018 do roku 2020.

O škole

Jsme škola, která se nebojí zkoušet věci jinak, reagovat na aktuální výzvy. Stálý tým pedagogů je ochotný se dále vzdělávat a společně připravovat zajímavé projekty. Máme aktivní žáky, kteří sami přichází s nápady a jsou ochotni pracovat na jejich realizaci i nad rámec běžné výuky, ať už v kroužku Světová škola, školní časopis Připínáček či Školní kapela. Intenzivněji se věnujeme globálním tématům a rozvoji čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Ve školním roce 2015-2016 jsme se zapojili do mezinárodního projektu Global Schools. V rámci něj jsme se s dětmi věnovali tématům odpovědné spotřeby, odpadů, lidských práv, migrace, chudoby, dětské práce, identity, respektu i mnoha dalším, a to v rámci měsíčních projektů „Na jedné lodi”, „Končím s konzumem, utrácím s rozumem” a „ Já jsem OK, ty jsi OK”. V květnu roku 2019 jsme úspěšně završili projekt “Civilizace na baterky” věnovaný problematice závislosti naší civilizace na elektrické energii a elektrických zařízeních.

Chceme být aktivními účastníky dění kolem nás a reagovat na aktuální problémy světa i našeho regionu. Titul Světová škola znamená nejen ocenění, ale stává se i motivací věnovat se globálnímu vzdělávání v dalších letech, získat více zapálených a aktivních žáků i pedagogů. Cílem dalších projektů bude více se zaměřit na život v obci, pokusit se zapojit do aktivit i rodiče a další veřejnost.

2017/18:

JÁ JSEM OK, TY JSI OK

Každý z nás je jedinečný, má specifické vnímání, prožívání, nadání a zájmy. Pro plnohodnotný a šťastný lidský život je klíčové najít aktivitu, ve které můžeme zažít pocit úspěchu a skrze ní se také napojit na společenství lidí, kteří jsou "na stejné vlně". Získat zdravé sebevědomí a najít si ty “své lidi”. Pokud se to nepovede, začínají problémy v individuálním i kolektivním měřítku... Pokud se to podaří, jsme naopak ochotnější “otevřít dveře” druhým: naslouchat jim, soucítit s nimi a přijímat je takové, jací jsou, s jejich odlišnostmi. Proto jsme se v rámci letošního projektu zaměřili na téma identita, respekt a lidská práva s podtitulem “Já jsem OK - ty jsi OK!”

2018/19

Civilizace na baterky

Jak moc jsme jako civilizace závislí na elektrické energii a elektrických zařízeních? Co nám to přináší pozitivního a jaké to stinné stránky to s sebou nese? Našim cílem bylo vnést tuto otázku do veřejného prostoru, otevřít ji, prozkoumat a společně se nad ní zamyslet.

Projektový den měl tři části: v první části žáci svými prezentacemi, výstavou výtvarných prací a modelů poskytli teoretický úvod do problému. Ve druhé diskutovali téma do hloubky s pozvanými hosty-odborníky v rámci panelové diskuse. Třetí část tvořilo hudební vystoupení Školní kapely, která téma pojala z múzického a poetického hlediska a vystoupila s tematicky vybraným repertoárem písní. V přestávkách měli návštěvníci možnost si prohlédnout vystavené grafické a výtvarné práce, vyzkoušet si experimenty s elektřinou, pohrát si s roboty a ochutnat pohoštění, které připravili žáci.

Výdělek z dobrovolných příspěvků byl věnován na spolufinancování projektu Adopce na dálku.

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM