ZŠ Příbor, Jičínská

Adresa

Jičínská 486 Příbor, 742 58

Koordinátorka světové školy

Zbyněk Machetanz, tel: ,

Vedení školy

Mgr. Jarmila Bjačková, tel: ,

Webová stránka

www.zsjicinska

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2018 do roku 2020.

O škole

Jsme škola, která se nebojí zkoušet věci jinak, reagovat na aktuální výzvy. Stálý tým pedagogů je ochotný se dále vzdělávat a společně připravovat zajímavé projekty. Máme aktivní žáky, kteří sami přichází s nápady a jsou ochotni pracovat na jejich realizaci i nad rámec běžné výuky, ať už v kroužku Světová škola, školní časopis Připínáček či Školní kapela. Intenzivněji se věnujeme globálním tématům a rozvoji čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Ve školním roce 2015-2016 jsme se zapojili do mezinárodního projektu Global Schools. V rámci něj jsme se s dětmi věnovali tématům odpovědné spotřeby, odpadů, lidských práv, migrace, chudoby, dětské práce, identity, respektu i mnoha dalším, a to v rámci měsíčních projektů „Na jedné lodi”, „Končím s konzumem, utrácím s rozumem” a „ Já jsem OK, ty jsi OK”. V květnu roku 2019 jsme úspěšně završili projekt “Civilizace na baterky” věnovaný problematice závislosti naší civilizace na elektrické energii a elektrických zařízeních.

Chceme být aktivními účastníky dění kolem nás a reagovat na aktuální problémy světa i našeho regionu. Titul Světová škola znamená nejen ocenění, ale stává se i motivací věnovat se globálnímu vzdělávání v dalších letech, získat více zapálených a aktivních žáků i pedagogů. Cílem dalších projektů bude více se zaměřit na život v obci, pokusit se zapojit do aktivit i rodiče a další veřejnost.

2017/18:

JÁ JSEM OK, TY JSI OK

Každý z nás je jedinečný, má specifické vnímání, prožívání, nadání a zájmy. Pro plnohodnotný a šťastný lidský život je klíčové najít aktivitu, ve které můžeme zažít pocit úspěchu a skrze ní se také napojit na společenství lidí, kteří jsou "na stejné vlně". Získat zdravé sebevědomí a najít si ty “své lidi”. Pokud se to nepovede, začínají problémy v individuálním i kolektivním měřítku... Pokud se to podaří, jsme naopak ochotnější “otevřít dveře” druhým: naslouchat jim, soucítit s nimi a přijímat je takové, jací jsou, s jejich odlišnostmi. Proto jsme se v rámci letošního projektu zaměřili na téma identita, respekt a lidská práva s podtitulem “Já jsem OK - ty jsi OK!”

2018/19

Civilizace na baterky

Jak moc jsme jako civilizace závislí na elektrické energii a elektrických zařízeních? Co nám to přináší pozitivního a jaké to stinné stránky to s sebou nese? Našim cílem bylo vnést tuto otázku do veřejného prostoru, otevřít ji, prozkoumat a společně se nad ní zamyslet.

Projektový den měl tři části: v první části žáci svými prezentacemi, výstavou výtvarných prací a modelů poskytli teoretický úvod do problému. Ve druhé diskutovali téma do hloubky s pozvanými hosty-odborníky v rámci panelové diskuse. Třetí část tvořilo hudební vystoupení Školní kapely, která téma pojala z múzického a poetického hlediska a vystoupila s tematicky vybraným repertoárem písní. V přestávkách měli návštěvníci možnost si prohlédnout vystavené grafické a výtvarné práce, vyzkoušet si experimenty s elektřinou, pohrát si s roboty a ochutnat pohoštění, které připravili žáci.

Výdělek z dobrovolných příspěvků byl věnován na spolufinancování projektu Adopce na dálku.

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Ondřej Klímek
ondrej.klimek@arpok.cz
+420 581 111 907
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz/opravdovysvet


Alena Kohoutová
alena.kohoutova@adra.cz
+420 607 047 476

KONTAKT PRO MÉDIA
Kateřina Lánská
katerina.lanska@clovekvtisni.cz
+420 778 442 555
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2021 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM