ZŠ Čeladná

Adresa

Čeladná 551 739 12, Čeladná

Koordinátorka světové školy

Martina Marková, tel: ,

Vedení školy

Mgr. Jana Satinská, tel: ,

Webová stránka

www.zsceladna.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2018 do roku 2020.

O škole

2017/18:

„Medvědi nevědí, že turisti nemaj zbraně“

Projekt se věnoval tématu šetrné turistiky. Toto téma se úzce dotýká všech žáků a také občanů Čeladné, protože žijí v turisticky zajímavé oblasti. Podařilo se projekt dostat jak do výuky, tak i do oblasti zájmového vzdělávání. Žáci přicházeli s různými nápady např. natáčením instruktážních videí.  Ve školní družině se věnovali fauně hor. Všude mluvili o tom, jaká zvířata žijí v Beskydech, a také o tom, jaké podmínky ke svému životu potřebují. Na závěr uspořádali sedmáci pro děti ze školní družiny zábavné projektové odpoledne, kde na osmi stanovištích děti plnily úkoly, které se vztahovaly právě k šetrné turistice - ochutnávání a určování lokálního a dovozového ovoce a zeleniny, stavba hotelu z kostek a zjišťování, že jsou energeticky náročné a zatěžují životní prostředí, nákup potravin a suvenýrů z lokálních zdrojů apod. Na všech stanovištích docházelo ke spolupráci mezi staršími a mladšími spolužáky.

2018/19

„Nejsme tady sami, žijí spolu s námi“

Plánované cíle akce

1) Žáci vytvoří informační plakáty, které budou prezentovat na veřejných místech v obci (v budově obecního úřadu, v IC aj.).

2) Žáci se spolupráci s pedagogy uspořádají projektový den zaměřený na ochranu životního prostředí (zejména na ohrožené druhy živočichů v souvislosti s působením člověka na životní prostředí).

dílčí cíle projektu:

A) Žák dokáže určit, která činnost člověka má negativní dopad na životní prostředí (u nás a ve světě).

B) Žák vysvětlí činnost záchranné stanice pro zvířata, zoologických zahrad.

C) Žák pozná některé zástupce chráněných a ohrožených živočichů a vysvětlí alespoň jeden ze způsobu jejich ochrany.

Závěrečná reflexe:

ad1) Žáci IX. třídy připravili v hodině VV plakáty, kterými oznamovali spolužákům + rodičům konání + důvod konání projektového dne. Tyto plakáty byly vyvěšeny na různých místech v naší škole. – tímto způsobem jsme upravili cíl, že žáci vytvoří informační plakáty, které budou prezentovat na veřejných místech. Výsledky projektového dne jsme zveřejnili na nástěnce v budově školy.

2) Žáci z VIII. a IX. třídy uspořádali projektový den pro celou školu. Zapojili se starší i mladší děti a tímto způsobem vznikla smíšená družstva, která chodila a plnila úkoly na jednotlivých stanovištích. Zaměřili se na životní prostředí jak z lokálního, tak i z globálního hlediska. Cíl, který jsme si stanovili, byl realizován přesně tak, jak jsme si naplánovali.

dílčí cíle projektu – reflexe:

ad A) Na vybraných stanovištích měli žáci za úkol ústně vysvětlit, či na obrázcích rozdělit činnosti člověka, které mají negativní dopad na životní prostředí (např. odpadky, které do lesa nepatří a jak dlouho se v přírodě rozkládají; rozlišit největší znečišťovatele životního prostředí aj). Stanovený cíl byl naplněn.

ad B) Tento cíl se nám nepodařilo naplnit v rámci projektového dne. Nahradili jsme ho „bezobalovým obchůdkem“. Zvolili jsme náhradní cíl: Žák vybere z nabízených nákupních tašek tu, které je nejekologičtější a svou volbu zdůvodní.  

ad C) Na vybraných stanovištích poznávali žáci chráněné druhy zvířat, které žijí či mohou žít v našem okolí. Starší spolužáci diskutovali s mladšími o tom, zda ví, proč jsou tato zvířata ohrožená. Spolupráce starší v roli mentora a mladší v roli žáka se nám osvědčila.

 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Ondřej Klímek
ondrej.klimek@arpok.cz
+420 581 111 907
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz/opravdovysvet


Alena Kohoutová
alena.kohoutova@adra.cz
+420 607 047 476

KONTAKT PRO MÉDIA
Kateřina Lánská
katerina.lanska@clovekvtisni.cz
+420 778 442 555
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2021 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM