ZŠ Čeladná

Adresa

Čeladná 551 739 12, Čeladná

Koordinátorka světové školy

Martina Marková

Vedení školy

Mgr. Jana Satinská

Webová stránka

www.zsceladna.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2018 do roku 2020.

O škole

2017/18:

„Medvědi nevědí, že turisti nemaj zbraně“

Projekt se věnoval tématu šetrné turistiky. Toto téma se úzce dotýká všech žáků a také občanů Čeladné, protože žijí v turisticky zajímavé oblasti. Podařilo se projekt dostat jak do výuky, tak i do oblasti zájmového vzdělávání. Žáci přicházeli s různými nápady např. natáčením instruktážních videí.  Ve školní družině se věnovali fauně hor. Všude mluvili o tom, jaká zvířata žijí v Beskydech, a také o tom, jaké podmínky ke svému životu potřebují. Na závěr uspořádali sedmáci pro děti ze školní družiny zábavné projektové odpoledne, kde na osmi stanovištích děti plnily úkoly, které se vztahovaly právě k šetrné turistice - ochutnávání a určování lokálního a dovozového ovoce a zeleniny, stavba hotelu z kostek a zjišťování, že jsou energeticky náročné a zatěžují životní prostředí, nákup potravin a suvenýrů z lokálních zdrojů apod. Na všech stanovištích docházelo ke spolupráci mezi staršími a mladšími spolužáky.

2018/19

„Nejsme tady sami, žijí spolu s námi“

Plánované cíle akce

1) Žáci vytvoří informační plakáty, které budou prezentovat na veřejných místech v obci (v budově obecního úřadu, v IC aj.).

2) Žáci se spolupráci s pedagogy uspořádají projektový den zaměřený na ochranu životního prostředí (zejména na ohrožené druhy živočichů v souvislosti s působením člověka na životní prostředí).

dílčí cíle projektu:

A) Žák dokáže určit, která činnost člověka má negativní dopad na životní prostředí (u nás a ve světě).

B) Žák vysvětlí činnost záchranné stanice pro zvířata, zoologických zahrad.

C) Žák pozná některé zástupce chráněných a ohrožených živočichů a vysvětlí alespoň jeden ze způsobu jejich ochrany.

Závěrečná reflexe:

ad1) Žáci IX. třídy připravili v hodině VV plakáty, kterými oznamovali spolužákům + rodičům konání + důvod konání projektového dne. Tyto plakáty byly vyvěšeny na různých místech v naší škole. – tímto způsobem jsme upravili cíl, že žáci vytvoří informační plakáty, které budou prezentovat na veřejných místech. Výsledky projektového dne jsme zveřejnili na nástěnce v budově školy.

2) Žáci z VIII. a IX. třídy uspořádali projektový den pro celou školu. Zapojili se starší i mladší děti a tímto způsobem vznikla smíšená družstva, která chodila a plnila úkoly na jednotlivých stanovištích. Zaměřili se na životní prostředí jak z lokálního, tak i z globálního hlediska. Cíl, který jsme si stanovili, byl realizován přesně tak, jak jsme si naplánovali.

dílčí cíle projektu – reflexe:

ad A) Na vybraných stanovištích měli žáci za úkol ústně vysvětlit, či na obrázcích rozdělit činnosti člověka, které mají negativní dopad na životní prostředí (např. odpadky, které do lesa nepatří a jak dlouho se v přírodě rozkládají; rozlišit největší znečišťovatele životního prostředí aj). Stanovený cíl byl naplněn.

ad B) Tento cíl se nám nepodařilo naplnit v rámci projektového dne. Nahradili jsme ho „bezobalovým obchůdkem“. Zvolili jsme náhradní cíl: Žák vybere z nabízených nákupních tašek tu, které je nejekologičtější a svou volbu zdůvodní.  

ad C) Na vybraných stanovištích poznávali žáci chráněné druhy zvířat, které žijí či mohou žít v našem okolí. Starší spolužáci diskutovali s mladšími o tom, zda ví, proč jsou tato zvířata ohrožená. Spolupráce starší v roli mentora a mladší v roli žáka se nám osvědčila.

 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM