Základní škola Mořkov

Adresa

Sportovní 258 74272 Mořkov

Koordinátorka světové školy

Lenka Kociánová

Vedení školy

Mgr. Yvona Šindlerová

Webová stránka

www.zsmorkov.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2018 do roku 2025.

O škole

Naše škola je vesnická. Je dobrá spolupráce s obecním úřadem a místními složkami a podnikatelskými subjekty.. Snažíme se, aby se s globálními tématy seznamovali i občané obce. Pořádáme výstavy, na stránkách školy zveřejňujeme prezentace žáků, o událostech informujeme prostřednictvím zpravodaje obce.

Globální témata jsou zařazována do učebních plánů. Na 1. stupni prvouka, vlastivěda, na 2. stupni v rámci předmětů výchova ke zdraví, k občanství, etická a výtvarná výchova. Při plánování školních projektů bereme na zřetel propojení témat v globálním kontextu. Spolupracujeme s organizacemi Adra, Člověk v tísni, Na zemi, Arpok. Využíváme materiály a nabídky těchto organizací, zapojujeme se do výzev

Zapojení do Světové školy přináší naší škole prestiž. Učí děti samostatnosti, odpovědnosti. Buduje u dětí i dospělých seberozvoj a seberealizaci. Plánováním akcí a projektů přináší lepší spolupráci učitelů, rodičů a veřejnosti, výuka je kreativnější a zábavnější. Zapojením do Světové školy se daří ovlivňovat chování žáků, učitelů i všech lidí kolem a být dobrým příkladem pro veřejnost.

2017/18:

Volba je na tobě 

Cílem projektu bylo upozornit na téma potravin a odpovědné spotřeby. Po exkurzi do Pohankového mlýna ve Frenštátě pod Radhoštěm a na Kozí farmu v Rožnově pod Radhoštěm žáci 6. třídy založili v místní knihovně Semínkovnu a pečlivě se o ni starají, připravují kalendář sezónních potravin a kuchařku s recepty z regionálních potravin. Během projektového dne, do kterého byli zapojeni všichni žáci 2. - 9. třídy, se věnovali tématům: supermarket a nakupování; dovoz potravin (pojmy „potravinové kilometry“, „uhlíková stopa“); sezónní ovoce a zelenina, regionální potraviny; káva, čaj. Po projektovém dni proběhl i tradiční předvánoční jarmark, na který žáci 6. třídy připravili pohankové cukroví a recepty s informacemi o pohance. V rámci pracovních činností žáci vypěstují pohanku, řeřichu a bylinky na čaj.

2018/19

Hračkohraní

Hlavním cílem akce bylo rozvíjení respektu k druhým a uvědomění si kulturní rozmanitosti ve světě i ve vlastní společnosti. Cílem projektu bylo zjistit, jak si hráli děti dříve a jak si hrají dnes  a uspořádat výstavu hraček pro veřejnost a charitativní bazar. Žáci své poznatky porovnávali se zkušenostmi ostatních dětí ve třídě i dětí z jiných částí světa, hledali podobnosti i rozmanitost  - v rámci hodin výchovy ke zdraví, občanství, projekt Osmičková výročí. Při práci s textem se učili vyhledávat důležité informace a tvůrčím způsobem je zpracovávat – vytvořili dotazníky pro rodiče a vyhodnotili je. 

2019/20

Nebuď plýtvač, buď záchranář, podzimní trh

V tomto auditovém roce se tým Světové školy vrátil opět k tematice jídla, tentokrát pod názvem Nebuď plýtvač, buď záchranář žáci a učitelé uskutečnili celou sérii aktivit, která měla upozornit na problematiku plýtvání jídlem.  Cílem bylo vést zúčastněné k tomu, aby se zamýšleli, jak mohou zamezit plýtvání potravin, dále pak probíhaly aktivity, které prezentovaly možnosti uchování potravin, využití nadbytečných potravin (sběr starého pečiva, sběr jablek na školní zahradě a jejich distribuce zvířatům) či promyšlené nakupování. Tým také zorganizoval výstavu Planeta hladu, která byla umístěna v obecní knihovně.                 

 

 

 

 

 

 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Ondřej Klímek
ondrej.klimek@arpok.cz
+420 581 111 907
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Kateřina Lánská
katerina.lanska@clovekvtisni.cz
+420 778 442 555
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2021 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM