Základní škola Mořkov

Adresa

Sportovní 258 74272 Mořkov

Koordinátorka světové školy

Lenka Kociánová, tel: ,

Vedení školy

Mgr. Yvona Šindlerová , tel: ,

Webová stránka

www.zsmorkov.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2018 do roku 2020.

O škole

Naše škola je vesnická. Je dobrá spolupráce s obecním úřadem a místními složkami a podnikatelskými subjekty.. Snažíme se, aby se s globálními tématy seznamovali i občané obce. Pořádáme výstavy, na stránkách školy zveřejňujeme prezentace žáků, o událostech informujeme prostřednictvím zpravodaje obce.

Globální témata jsou zařazována do učebních plánů. Na 1. stupni prvouka, vlastivěda, na 2. stupni v rámci předmětů výchova ke zdraví, k občanství, etická a výtvarná výchova. Při plánování školních projektů bereme na zřetel propojení témat v globálním kontextu. Spolupracujeme s organizacemi Adra, Člověk v tísni, Na zemi, Arpok. Využíváme materiály a nabídky těchto organizací, zapojujeme se do výzev

Zapojení do Světové školy přináší naší škole prestiž. Učí děti samostatnosti, odpovědnosti. Buduje u dětí i dospělých seberozvoj a seberealizaci. Plánováním akcí a projektů přináší lepší spolupráci učitelů, rodičů a veřejnosti, výuka je kreativnější a zábavnější. Zapojením do Světové školy se daří ovlivňovat chování žáků, učitelů i všech lidí kolem a být dobrým příkladem pro veřejnost.

2017/18:

Volba je na tobě 

Cílem projektu bylo upozornit na téma potravin a odpovědné spotřeby. Po exkurzi do Pohankového mlýna ve Frenštátě pod Radhoštěm a na Kozí farmu v Rožnově pod Radhoštěm žáci 6. třídy založili v místní knihovně Semínkovnu a pečlivě se o ni starají, připravují kalendář sezónních potravin a kuchařku s recepty z regionálních potravin. Během projektového dne, do kterého byli zapojeni všichni žáci 2. - 9. třídy, se věnovali tématům: supermarket a nakupování; dovoz potravin (pojmy „potravinové kilometry“, „uhlíková stopa“); sezónní ovoce a zelenina, regionální potraviny; káva, čaj. Po projektovém dni proběhl i tradiční předvánoční jarmark, na který žáci 6. třídy připravili pohankové cukroví a recepty s informacemi o pohance. V rámci pracovních činností žáci vypěstují pohanku, řeřichu a bylinky na čaj.

2018/19

Hračkohraní

Hlavním cílem akce bylo rozvíjení respektu k druhým a uvědomění si kulturní rozmanitosti ve světě i ve vlastní společnosti. Cílem projektu bylo zjistit, jak si hráli děti dříve a jak si hrají dnes  a uspořádat výstavu hraček pro veřejnost a charitativní bazar. Žáci své poznatky porovnávali se zkušenostmi ostatních dětí ve třídě i dětí z jiných částí světa, hledali podobnosti i rozmanitost  - v rámci hodin výchovy ke zdraví, občanství, projekt Osmičková výročí. Při práci s textem se učili vyhledávat důležité informace a tvůrčím způsobem je zpracovávat – vytvořili dotazníky pro rodiče a vyhodnotili je. 

 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Ondřej Klímek
ondrej.klimek@arpok.cz
+420 581 111 907
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz/opravdovysvet


Alena Kohoutová
alena.kohoutova@adra.cz
+420 607 047 476

KONTAKT PRO MÉDIA
Kateřina Lánská
katerina.lanska@clovekvtisni.cz
+420 778 442 555
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2021 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM