Mensa gymnázium, o.p.s.

Adresa

Španielova 19, Praha 6 - Řepy, 163 00

Koordinátorka světové školy

Robert Weinrich

Vedení školy

Magda Kindlová

Webová stránka

www.mensagymnazium.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2018 do roku 2020.

O škole

Jsme jediné gymnázium v ČR (zřizovatel MENSA ČR), které se věnuje výhradně mimořádně nadaným studentům. V naší škole najdou optimální podmínky pro svůj rozvoj – rodinné prostředí, přátelské učitele zapálené pro svůj obor, kolektiv podobných vrstevníků, prostor pro tvořivost a uspokojování svých individuálních specifických potřeb. Cílem školy je nejen rozvoj vědomostí, ale i celé osobnosti studenta. Naši studenti jsou velmi úspěšní v rozličných vědeckých i uměleckých aktivitách s přímým i nepřímým vlivem na společnost. Mezi takové aktivity můžeme zařadit například mezinárodní debatní soutěže, ekonomické výzkumné projekty při institutu CERGE-E  nebo i - v rámci společného projektu Mnichov–Praha: osudy v exilu ve spolupráci s neziskovou organizací ANTIKOMPLEX - projekt, který se zabýval osudy emigrantů (K. Hvížďala, J. Pehe, L. Rakušanová etc.) a jejich práce v Rádiu Svobodná Evropa.

Naší škole není lhostejný vývoj společnosti i celé planety. Víme, že problémy je třeba řešit v globálním měřítku, a tomu přizpůsobujeme také náš edukační program. Proto globální témata nezařazujeme jen do ŠVP, ale také nabízíme specializované volitelné semináře, v nichž se studenti zabývají do hloubky tématy s cílem hledat konkrétní řešení daného problému. Tomu také přispívá přes osmdesát edukačních materiálů s globálními tématy, které pochází z dílny našeho pedagogického sboru za asistence organizace KALEIDOSKOP. Sami se podílíme na různých akcích, ať už charitativního rázu, viz Srdíčkové dny, nebo projekt EDISON, díky němuž seznamujeme studenty s rozličnými kulturami a prohlubujeme u studentů schopnost vést interkulturní dialog.

Projekt Světová škola nás velmi zaujal. Rádi bychom v této instituci nalezli partnera, s nímž bychom se mohli ještě efektivněji podílet na řešení globálních problémů v našem dalekém i blízkém okolí. V neposlední řadě je pro nás instituce Světová škola příležitostí rozšiřovat vlastní horizont poznání.  

 

 

2017/18:

Stáří, obdarování a život

Jedním z prvních cílů projektu bylo probudit z řad studentů větší zájem o seniory, solidaritu, mecenášství a dobrovolnictví v neziskových organizacích. Na úrovni místní komunity si studenti kladli cíl, aby místní více projevovali zájem o seniory a spolupracovali na společných projektech, které mohou seniorům pomoci se zapojit do života komunity. Během spolupráce s Domovem sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích se ukázalo, že vzniká velká komunikační a vztahová bariera mezi seniory a juniory. Padlo rozhodnutí vymyslet aktivity s cílem vyplnit volný čas seniorů, které se mohou také stát pro studenty dobrou příležitostí se se seniory sblížit. Společně prožili oslavu masopustu a také odpolední setkání, při kterém měli studenti za úkol připravit si několik aktivit, které by mohli použít během rozhovoru se seniory. Poté se studenti snažili všechny zážitky, postřehy a pocity vtělit do výtvarné, filmařské a scénické tvorby. Vyvrcholením byla vernisáž výstavy v Domově, kam byla pozvána veřejnost a kde studenti představili svá umělecká ztvárnění tématu a také předali dárky seniorům.

 

 

 

 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM