Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o., Karviná

Adresa

Leonovova 3, Karviná - Hranice, 733 01

Koordinátorka světové školy

Martin Feranc

Vedení školy

Slavka Krystová Florková

Webová stránka

http://www.sosoom-karvina.cz/

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2018 do roku 2020.

O škole

Jsme škola, která se nachází ve městech Karviná, Ostrava a Zlín a jejichž hlavním motorem je týmová práce. Zakládáme si na rodinném prostředí a otevřenosti vůči novým projektům a výzvám. Žáci jsou vedeni k tomu, aby mezi sebou spolupracovali, pomáhali si a zároveň, aby si uvědomovali své postavení v současné společnosti.

Globální témata máme v rámci ŠVP zařazena do průřezových témat, která probíhají napříč všemi předměty. Snažíme se ze žáků vychovat odpovědné občany, kterým není svět okolo nás lhostejný a kteří tolerují a respektují odlišnosti.

Informace o aktuální situaci ve světě se dnes žákům dostávají především z televizních médií, sociálních sítí a internetu. Většinou se z nich stávají pouze pasivní účastníci dění okolo nás. Projekt Světová škola je pro nás skvělou příležitostí a zároveň výzvou, v které se mohou žáci aktivně podílet na aktivitách, kterými se pokusí změnit alespoň malinkou část „jejich světa“.

2017/18:

Den Země 

Cílem akce bylo uvědomění si významu třídění odpadu a následného nakládání s ním a tyto poznatky poté aplikovat ve svém okolí a takto příznivě ovlivňovat dopad na celý ekosystém. Dlouhodobě by chtěli přispět k tomu, aby se Moravskoslezský kraj stal jedním z nejlépe třídících regionů ČR. Žáci se rozhodli hravou formou informovat veřejnost o problematice třídění a následného zpracování odpadů. Při své činnosti se navíc sami dozvěděli nové informace např. k upcyklaci či životu bez odpadů – „zerowaste“. Formou osvěty na Dnech Země v Karviné se pokusili informovat širokou veřejnost (zejména školy) nejen o třídění odpadů, ale i o těchto nových formách zpracování, či nevytváření odpadů.

 

2018/19

Den Země

Žáci a široká veřejnost by si měli uvědomit význam třídění odpadu a následného nakládání s ním a tyto poznatky poté aplikovat ve svém okolí a takto příznivě ovlivňovat dopad na celý ekosystém.

Žáci se ochotně zapojili do tohoto projektu, byl vytvořen tzv. realizační tým v počtu celkem 6 žáků, kteří měli hlavní zodpovědnost za projekt. K loňským aktivitám se přidala výroba her a soutěžních kvízů pro žáky mateřských škol.

Formou osvěty na Dnech Země v Karviné se pokusili informovat širokou veřejnost (zejména školy a mateřské školky) nejen o třídění odpadů ale i o těchto nových formách zpracování, či nevytváření odpadů. Z dotazníků, které byly vyplněny, vyplynulo, že většina lidí třídí odpad, zlepšilo se i povědomí o možnostech odpad vůbec nevytvářet, či upcyklaci. Bylo vyplněno celkem 147 dotazníků, které byly vyhodnoceny a budou využity pro následující roky osvěty. V rámci Dnů Země jsme letos dokázali zaujmout i děti předškolního věku, kteří patřili mezi nejvděčnější respondenty.

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM