SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace

Adresa

Jaselská 7, Brno, 602 00

Koordinátorka světové školy

Iva Lambová

Vedení školy

PhDr. Zuzana Číková

Webová stránka

http://www.szs-jaselska.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2018 do roku 2020.

O škole

 

Naše škola je výjimečná svojí historií, budova školy slouží vzdělávacím  účelům od roku 1897. Jako střední zdravotnická škola oslaví v roce 2018 již 70. let od svého založení. Své jméno si vydobyla odborností a aktivní prezentací školy. Vychovává studenty    ke smysluplné práci, která bude vždy potřeba nezávisle na národnosti, věku a sociálním zařazení.

Globální témata zpracováváme ve formě odborných přednášek, realizujeme výstavy, nástěnky, besedy. Problematiku zařazujeme přímo do vyučovacích jednotek v rámci předmětů biologie, chemie, výchovy ke zdraví, ošetřovatelství, somatologie, psychologie, první pomoci i během odborné praxe v předmětu ošetřování nemocných. Účastníme se projektů pořádaných sdruženími  Duha, Lipka, expozice Vidacentrum. Naši žáci zpracovávají daná témata ve své maturitní práci v oboru Zdravotnické lyceum.

O titul Světová škola se ucházíme proto, abychom  zvýšili povědomí o globálních problémech u našich žáků a u široké veřejnosti našeho města Brna. Rádi bychom aktivizovali žáky k zodpovědnému jednání ve spojitosti s globálními problémy světa. Našim cílem je změnit myšlení žáků naší školy a lidí v Brně a tím i jejich způsob života ve prospěch všech.

2017/18

Všechny cesty ke zdraví

Celoroční projekt vycházel z 3. cíle udržitelného rozvoje (SDG´s) – Zdraví a kvalitní život, tj. zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku. Cílem akce bylo změnit nesprávné návyky a podpořit zdravý životní styl dětí i ostatních obyvatel Brna. V parku na Obilním trhu žáci připravili šest stanovišť, která měla veřejnost oslovit v otázkách zdravého životního stylu u nás, ale i v oblasti porovnání dostupnosti zdravotnické péče u nás a v rozvíjejících se zemích. Kromě aktivního kondičního cvičení a relaxace si žáci připravili informativní výstupy k tématům: skladba zdravých  potravin včetně vzorků, nezdravé vlivy na organizmus a dvě  stanoviště byla zaměřena na globální problematiku chudoby a podvýživy, kvality ovzduší, dostupnosti zdrojů vody atd. Veřejnosti žáci přiblížili světové organizace, které se globálním problémům věnují, např. Lékaři bez hranic nebo UNICEF.

 

2018/19

Rovnoprávnost pohlaví

V první fázi se o problematice učili a na Den zdraví pak připravili komixy, natočili krátký film a také připravili prezentace o problematice rovnoprávnosti ve světě. Protože se akce účastnila celá škola, všechny třídy, obory i ročníky, tak bylo připraveno 11 stanovišť, kde probíhali workshopy, domácí práce, hovory s gynekologem, ale také kosmetická poradna. Na Den zdraví jsme pozvali  i neziskové organizace, které mají v náplni práce prosazovat rovnoprávnost (NORA, DROM , NESEHNUTÍ) a také zahraniční studenty (MENDELOVA UNIVERZITA Brno), kteří nás informovali o situaci v jejich rodné zemi. Taktéž sami žáci, členové skupiny Světové školy,  připravili workshopy, zábavné domácí práce a úkoly pro spolužáky. Vyvrcholením našeho snažení byla veřejná diskuze za přítomnosti médií (TV INFO Brno, Český rozhlas Brno a TV B1). Diskuze se účastnili nejen žáci naší školy, široká veřejnost, ale i odborníci z neziskové organizace DROM. Celá akce byla popsána v časopise Jaselský kurýr a v Regionálním zpravodaji Brno střed v dubnovém čísle.

 

 

 

 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM