Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Adresa

Mládeže 884, Frýdlant, 464 01

Koordinátorka světové školy

Tomáš Lengál, tel: ,

Vedení školy

Alena Hlávková , tel: ,

Webová stránka

www.gymfry.net

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2018 do roku 2020.

O škole

Naše škola je jediným gymnáziem ve Frýdlantském výběžku, na regionální úrovni je proto významnou vzdělávací institucí. Jde o malou školu, jíž charakterizují užší vazby mezi žáky či pedagogy, než bývá zvykem ve velkých školách podobného typu. Podstatnou složkou vzdělávacího a výchovného procesu, probíhajícího na naší škole, je prohlubování vztahu k místu, kde žijeme.

S globálními a rozvojovými tématy pracujeme zejména v hodinách občanské výchovy a základů společenských věd. Účastníme se mnohých přednášek či projektů týkajících se globálních a rozvojových témat, popř. je sami iniciujeme a organizujeme (Commenius, beseda s humanitárními pracovníky, filmový klub Jednoho světa…).

Naše škole je sice malá vzrůstem, ale velká srdcem. Svět kolem nás nám není lhostejný a upřednostňujeme aktivní přístup našich žáků k svému okolí. Jsme přesvědčeni, že pro zlepšení světa není třeba jen velkých politických rozhodnutí, ale zejména drobných kroků kultivujících veřejný prostor.

2017/2018

Boříme bariéry aneb spolu to jde líp

Cílem projektu bylo přispět k začlenění lidí s handicapem do společnosti. Během celého projektu studenti uspořádali několik workshopů na gymnáziu a na základních školách na Frýdlantsku, kterých se vždy zúčastnili handicapovaní hosté, a společně se snažili zábavnou formou propojit tyto dva světy. Aby se osvěta týkala nejen žáků, ale i širší veřejnosti, uspořádali závěrečnou akci pro veřejnost - dopoledne charitativní běh a odpoledne setkání s handicapovanými. Běhu v délce 1 km se zúčastnilo 163 běžců, mezi nimi i vozíčkáři a spousta dětí. Odpoledne dostali návštěvníci možnost vyzkoušet si pomůcky pro handicapované a něco si vyrobit v terapeutických dílnách.

 

2018/19

Boříme bariéry aneb spolu to jde líp!

Letos jsme si stanovili více cílů, kterých bychom chtěli dosáhnout. Prvním z nich bylo uspořádání výstavy fotografií Světové školy Gymnázia Frýdlant ve vestibulu radnice ve Frýdlantu. Tento cíl jsme splnili, a tak si mohla široká veřejnost po dobu měsíce listopadu prohlédnout obrázky z našich různých akcí a zjistit, jak jsme minulý rok získali certifikát Světové školy.

   Druhým a náročnějším cílem bylo prosadit se s workshopy či přednáškami v Liberci. Tento cíl se nám navzdory neúspěchu v prvním pololetí podařilo splnit a my uspořádali workshopy pro dvě liberecké základní školy. 31. 1. se konal workshop pro žáky osmých a devátých tříd na ZŠ Doctrina a 27. 2. pro žáky osmých tříd na ZŠ Oblačná. Mimo to jsme také zorganizovali workshop na ZŠ Purkyňova ve Frýdlantu. 31. 5. se nám ve spolupráci se Sdružením TULIPAN podařilo uskutečnit besedu na téma „Jak jsem si léčil duši.“ Tato beseda byla uspořádána pro veřejnost a návštěvníci si mohli poslechnout životní příběhy peer konzultantů, kteří se léčili s depresí a bipolární poruchou. Se Sdružením TULIPAN jsme navázali kontakt a spolupráci, která bude pokračovat i v příštím roce.

   Naším největším a zároveň nejnáročnějším cílem bylo uspořádat druhý ročník charitativní akce Boříme bariéry aneb spolu to jde líp, v průběhu které probíhal charitativní běh a výtvarné dílny Domova Raspenavy a Jedličkova ústavu. Chtěli jsme navýšit počet účastníků běhu ze 163 alespoň na 200 a vybrat alespoň 16 000 Kč, které bychom opět věnovali Domovu Raspenava a Jedličkovu ústavu v Liberci. Mimo jiné přispěla účasti i pozvánka v Českém rozhlasu Sever. Běhu, který se uskutečnil 8. 5., se letos zúčastnilo 203 běžců a vybralo se přibližně 20 000 Kč. Během celého dopoledne akce probíhaly v parku dílny s handicapovanými, Andrea Klozová představovala pomůcky pro nevidomé a kdo chtěl, mohl se projet na handbiku.

  Po akci jsme od našich partnerů zjistili, zda byla naše akce úspěšná. A byla! Například Andrea Klozová nám napsala, že díky běhu a pořádání workshopů se k ní hlásí a zdraví ji více lidí. Dodala, že na běhu byl veliký zájem o informace, jak se vlastně postiženým žije. Jsme rádi, že jsme mohli i letos úspěšně zbořit bariéry.

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Kateřina Sobotková
katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz
+420 604 204 379
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Ondřej Klímek
ondrej.klimek@arpok.cz
+420 581 111 907
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz/opravdovysvet


Alena Kohoutová
alena.kohoutova@adra.cz
+420 607 047 476

KONTAKT PRO MÉDIA
Kateřina Lánská
katerina.lanska@clovekvtisni.cz
+420 778 442 555
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2021 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM