Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52

Adresa

Edvarda Valenty 3970/52 796 03 Prostějov

Koordinátorka světové školy

Mgr. Radomír Palát

Vedení školy

Mgr. Radim Weisser

Webová stránka

www.zsval.cz , http://zsval.cz/svetova_skola.htm

Certifikát

Certifikát platný od roku 2018 do roku 2020.

O škole

Jsme typická městská panelová škola, přesto se chlubíme tituly jako „Škola udržitelného rozvoje“ a „Zelená škola Olomouckého kraje“. Jak je to možné? Zajímáme se o svět kolem nás, máme aktivní žáky a skvělé učitele. Dlouhodobě se zapojujeme zejména do environmentálních aktivit ve spolupráci s Ekocentrem IRIS v Prostějově, máme výborné zkušenosti ze spolupráce s Okrašlovacím spolkem města Prostějova, s Muzeem Prostějovska. V areálu školy budujeme ekozahradu, v blízkosti školy využíváme k výuce i zábavě biokoridor Hloučela, máme možnost využívat 3 školní hřiště. Ve škole důsledně třídíme odpad (staré baterie, elektrozařízení, plasty, papír, tonery, starý olej), pořádáme plno společných aktivit (sportovních i kulturních). Rádi také jezdíme poznávat svět prostřednictvím exkurzí, vycházek, výletů a škol v přírodě. Také se rádi účastníme nejrůznějších soutěží a projektů („Evropa kolem nás“, „Tajný život města“, „CO2liga“).

 

POŘÁDANÉ MÍSTNÍ AKCE

Rok 2018/2019

Hrajeme si společně

Pro letošní rok jsme si vybrali téma klimatické změny - při společné výuce a 
v projektovém dnu jsme se věnovali možnému zhoršení životních podmínek
různých organismů, projektová výuka probíhala i na naší školní ekozahradě, kde jsou umístěny plochy s různým rostlinami, hmyzími domečky apod. Druhým tématem je migrace, v obou partnerských školách jsou děti z různého prostředí (Rusko, Vietnam, Slovensko, jiné země EU), jsme zapojeni do programu adopce na dálku – děti jsou v písemném kontaktu s chlapcem z Guiney.

Rok 2017/2018

Hrajeme si společně

Naším hlavním cílem bylo umožnit našim žákům získat povědomí i vědomosti o základních charakteristikách inkluzívního vzdělávání - ke vzdělávání mají přístup všichni bez rozdílu, je snadno a bezpečně fyzicky přístupné. Snažili jsme se o vytvoření podmínek různým dětem tak, že mohly pracovat ve společné, výkonově heterogenní sociální skupině. Pro naše žáky bylo důležité si uvědomit, že pro děti s různými hendikepy (zdravotními, sociálními, finančními, …) je zásadní volba vhodného učebního postupu, který odpovídá jejich osobním možnostem i omezením. Žáci se seznámili s jednotlivými speciálními potřebami dětí, připravili si výukové lekce ve vyučovacích hodinách podle jejich výběru, připravili herní a soutěžní aktivity.

Děti ze SŠ, ZŠ a MŠ Jistota, Prostějov přišly k nám do školy se svými pedagogy a asistenty, aby se zúčastnily společné výuky s našimi žáky podle domluveného rozpisu. Členové týmu Světové školy se ujali rolí průvodců, skupinu 9 dětí provázeli během výuky na 1. stupni. Zorganizovali jsme také soutěžní dopoledne na sportovištích u školy, na naší školní ekozahradě a v biokoridoru Hloučela. Všechna soutěžní stanoviště byla uzpůsobena postižením těchto dětí.

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 777 761 784
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Jitka Holasová
jitka.holasova@clovekvtisni.cz
+420 723 717 944
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM