Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, p. o.

Adresa

Hukvaldy 162, 739 46, Hukvaldy

Koordinátorka světové školy

Mgr. Marie Elbelová

Vedení školy

Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

Webová stránka

http://www.zshukvaldy.cz

Certifikát

Certifikát platný od roku 2018 do roku 2020.

O škole

Jsme školou rodinného typu v podhůří Beskyd. Máme velmi dobrý vztah se svým zřizovatelem a také s veřejností. Aktivity školy i společenské dění v obci jsou úzce provázané. Součástí školy je i společenský sál, ve kterém se odehrává řada komunitních aktivit.

 

 

POŘÁDANÉ MÍSTNÍ AKCE

Školní ro 2018/2019

Afrikány pro Afriku a Čtverce pro Afriku

Žáci 2. stupně vysadili a pěstovali rostlinky – pracovní činnosti. Poté nabízeli výpěstky ve škole – finanční gramotnost, komunikace s lidmi. Za vytěžené peníze jsme žákům koupily předměty v e-shopu společnosti SIRIRI, tím jsme tuto společnost podpořily finančně. Zbývající obnos jsme poslaly na sbírkové konto této společnosti, která podporuje vzdělávání ve Středoafrické republice. Obecně je naším cílem spolupráce a podpora společnosti SIRIRI, tento cíl se nám daří zcela naplňovat.

Čtverce pro Afriku je projekt, který dává práci lidem v Africe a poskytuje jim materiál (pletené nebo háčkované čtverce). Africké ženy z nich pak vytvářejí deky, hlavně pro děti.

Školní rok 2017/2018

Afrikány pro Afriku

Cílem akce bylo rozšířit povědomí žáků i občanů Hukvald o našem tématu, problému chudoby ve světě a přístupu ke vzdělání, zejména v Africe. A přispět v rámci našich možností k zlepšení situace. Akademie byla spojením dobročinné a kulturní akce, jejíž cílem bylo, kromě jiného, získat finanční prostředky prodejem námi vypěstovaných květin na podporu vzdělávání v SAR, konkrétně na pořízení nástěnné didaktické malby ve vybrané středoafrické škole.

Mnozí lidé se ptali, budou-li i příští rok afrikány ke koupi. Společně se všemi akcemi v průběhu roku můžeme říci, že si již všimli, že stále něco pro chudé a potřebné děláme. Aktivity se dostávají do podvědomí široké veřejnosti a zaznamenáváme pozitivní reakce.

A jak akci hodnotí žáci?

"Překvapilo mě, jak je jednoduché přepichovat sazenice a když se pak na okně zalévají, jak pěkně a rychle rostou." (6. třída)

 "Jak je možné, že nám ty sazenice tak rychle rostou? Paní učitelko, viděla jste někdy něco takového?" (reakce na sazenice na parapetu okna z východní strany, 7. třída)

 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 777 761 784
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Jitka Holasová
jitka.holasova@clovekvtisni.cz
+420 723 717 944
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM