Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o.

Adresa

Školní nám. 37, 533 51 Pardubice VII

Koordinátorka světové školy

Mgr. Kateřina Červinková Houšková

Vedení školy

PhDr. Michal Havlíček

Webová stránka

www.skolaklas.cz

Certifikát

Certifikát Světová škola platný od roku 2018 do roku 2020.

O škole

Vizitka školy: https://youtu.be/DZE2ivfJ2mU

2017/2018

téma: Migrace

Videolekce, ve které je zaznamenána práce 5.-7.ročníku: https://www.youtube.com/watch?v=ChQ7Uiw2XDA 

Hlavní akce se bude konat 18.5. 2018 na Perštýnském náměstí  v Pardubicích. Naši žáci zde budou mít informační stánek v rámci Multikulturního týdne, který pořádá IC v Pardubicích. Partnerem naší akce je je Integrační centrum.

V březnu plánujeme s dětmi vyrazit do IC a připravit pro děti-cizince opět dvouhodinovku češtiny. Na přelomu března a dubna budou mít děti ve škole workshop na téma “Mediální výchova”, protože bychom rádi právě toto téma ve spojitosti s migrací na stánku prezentovali.

Na přelomu března a dubna budou mít děti ve škole workshop na téma “Mediální výchova”, protože bychom rádi právě toto téma ve spojitosti s migrací na stánku prezentovali.

Žáky připravené videorozhovory s cizinci pro projekci na informačním stánku 18.5. 2018: https://youtu.be/yewVl-A9YOY,

 

2018/19

téma: Jídlo v globálních souvislostech

FOOD DAY - restaurace pod širým nebem  

Cílů akce bylo několik:

  1. seznámit žáky s různými dopady stravování na životní prostředí,
  2. umožnit žákům formou zážitkového učení osvojit si pravidla nákupu, který snižuje negativní dopady spotřeby,
  3. dát žákům pochopit, že mohou aktivně každodenní činností ovlivňovat společnost, ve které žijí,
  4. umožnit žákům využít a prezentovat vědomosti, které si během školního roku osvojili, formou veřejné akce,
  5. podpořit samostatnost žáků,
  6. zapojit do dění a problematiky projektu rodiny žáků,
  7. prožitkem fixovat osvojení důležitých společenských témat

Akci samotné předcházela přípravná část, která probíhala v rámci projektového vyučování během druhé poloviny 1. pololetí a v 2. pololetí. Žáci během ní sbírali informace a prozkoumávali následující témata: plasty na Zemi, pitná voda, fair trade obchod, chov slepic na vejce, obalovací materiály, palmový olej a jeho získávání, potraviny v Africe, nedostatek potravin ve světě, dodavatel jídla do školní jídelny.

V tomto období naši školu navštívil  zástupce organizace UNICEF a přiblížil žákům situaci dětí v zemích, kde tato organizace pomáhá. Dále přišla na besedu s žáky majitelka pardubické zdravé jídelny Pohanka - dodavatel stravy pro naši školní jídelnu.  Žáci vyšších ročníků navštívili pražskou restauraci Country Life a seznámili se s její filozofií. Všichni žáci školy navštívili bezobalový obchod Bezobalka v Pardubicích. (V rámci přípravy závěrečné akce FOOD DAY zde pak žáci i část surovin nakupovali, dále stánek Bezobalky přijel propagovat bezobalovost na školní Vánoční jarmark, kde měl svůj prodejní stánek). Starší žáci také navštívili pardubickou čistírnu vod. Všichni žáci školy se zúčastnili projektového  Afrického dne.

Následně si žáci naplánovali, že získané informace rozšíří pomocí akce Food Day - restaurace pod širým nebem. Jednotlivé skupinky žáků si pak připravily pokrmy z potravin, které si samy během vyučování v den akce nakoupily. Každá skupina se zaměřila na jednu až dvě zásady, které při nákupu a přípravě jídla dodržovala (bio potraviny, bezobalovost, fair trade suroviny, vejce z volných chovů, sezonní suroviny, zpracování bez palmového oleje). V předstihu před touto akcí žáci naplánovali připravované pokrmy, vytvořili informační panely k jednotlivým okruhům, které byly následně v jednodenní  restauraci Pod širým nebem vystaveny vedle stolů s jídly. Dále žáci v předstihu oslovili media (televizi, místní deníky) a představitele Rosic a Pardubic. Také vyrobili a roznesli po Rosicích letáky propagující akci samotnou.

Kromě toho žáci před započetím prodeje v restauraci Pod širým nebem zazpívali všem návštěvníkům písně tematicky zaměřené k FOOD DAY Farmář Tonda a Prodavač za hudebního doprovodu našeho britského učitele Petera Fostera, které nacvičili v průběhu školního roku.   

Z peněz, které rodiče věnovali žákům za jídlo v restauraci, nejprve žáci zaplatili suroviny a zbytek věnovali na charitativní účely (nadaci Dobrý Anděl).

zde odkaz na video k našemu celoročnímu projektu a závěrečné akci:

https://www.youtube.com/watch?v=3QGivvMpqwM&t=3s

 

Zpět na školy podle roku získání certifikátu

Zpět na školy podle krajů


KONTAKT PRO ŠKOLY
Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
www.varianty.cz

Zuzana Daubnerová
zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz
+420 731 551 348
 
ARPOK
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
www.arpok.cz


Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
+420 737 354 499
 
ADRA
Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz


Petra Svatková
petra.svatkova@adra.cz
+420 734 350 031

KONTAKT PRO MÉDIA
Václav Zeman
vaclav.zeman@clovekvtisni.cz
+420 778 411 275
Máte připomínky k webu?
Napište nám!

Cookies

ČR pomáhá Člověk v tísni Varianty Arpok Multikulturní centrum Praha


©2022 Člověk v tísni o.p.s., web běží v rámci bezplatného serverhostingu společnosti CZECHIA.COM